Pirmie soļi pie datora > Ievads > Darba aizsardzības normas, strādājot ar datoriem
 

Darba aizsardzības normas, strādājot ar datoriem

Tāpat kā citās jomās, arī darbā ar datoriem ir izstrādātas darba aizsardzības normas. Tālāk būs uzskaitītas tās normas, kuras ieteicams ievērot, ierīkojot darba vietu un strādājot ar datoru, un kuru atbilstības noteikšanai nav nepieciešami īpaši mērinstrumenti.

Telpā datoru iekārtas jānovieto vienā rindā ne tuvāk par 1 m cita no citas. Telpas platībai jābūt vismaz 6 m2 uz cilvēku, bet tilpumam - 19,5 m3, attālumam starp darba vietām - 1,5 m.

Pastāv noteiktas prasības ventilācijai un trokšņa līmenim.

Apgaismojumam jābūt no sāniem un vēlams no logiem, kas atrodas ziemeļu pusē. Telpās jānodrošina kombinētais apgaismojums (vispārējais un vietējais). Arī apgaismojuma līmenim ir noteiktas normas. Nav pieļaujams datoru novietojums ar ekrāniem vienam pret otru.

Darba vieta jāiekārto atbilstoši ergonomikas prasībām: ir jābūt regulējamam darba galda augstumam (optimālais augstums - 72 cm), noteikts minimālais galda izmērs (160(90 cm). Zem galda jābūt vietai kāju novietošanai. Darba krēslam jābūt ar roku balstiem un regulējamu sēdekļa un atzveltnes augstumu.

Darba un atpūtas režīms ir atkarīgs no veicamā darba rakstura. 8 stundu darba dienā nepārtrauktais darbs pie datora nedrīkst pārsniegt 4 stundas. Pēc katras stundas ieteicams 5-10 minūšu pārtraukums, pēc katrām 2 stundām - 15 minūšu pārtraukums. Pārtraukumu laikā ieteicami fiziski vingrinājumi.

Vairāki šīm tēmām veltīti raksti atrodami žurnāla Datorpasaule 1998. gada jūlija numurā, bet vingrojumu komplekss dots decembra numura 40.-41. lappusē.