Pirmie soļi pie datora > Dators kā informācijas apstrādes līdzeklis > Teksta kodēšana > ASCII kodu tabula
 

ASCII kodu tabula

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - Amerikas informācijas apmaiņass standartizēto kodu - ieviesa 1963. gadā. Tajā katrs simbols ir kodēts ar vienu baitu un tabulā kopā ir 256 simboli. Pirmā puse tabulas ir nemainīga, un tajā atrodas cipari, lielie un mazie burti, kā arī citas rakstzīmes. Otro tabulas pusi izmanto specifisko nacionālo simbolu kodēšanai, kā arī grafiskiem simboliem.

Nākamajā tabulā parādīts rakstzīmju kodu tabulas fragments kodiem no 32 (tukšumzīme) līdz 127. Pirmie 32 kodi (0-31) ir dažādu komandu kodi.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

32

 

!

"

#

$

%

&

`

(

)

*

+

'

-

.

/

48

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

64

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

80

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

96

,

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

112

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

 

 

 

 

 


Rakstzīmju kodu vērtības izmanto datu sakārtošanā