Pirmie soļi pie datora > Aparatūra > Sistēmas bloks > Sistēmas kopne, tās nozīme
 

Sistēmas kopne, tās nozīme

Datorā eksistē vairākas līnijas, ar kuru palīdzību sistēmas ietvaros notiek informācijas apmaiņa. Šīs līnijas sauc par sistēmas kopnēm (system bus).

Sistēmas kopnes galvenie raksturojošie lielumi ir:

Pēc funkcionālās nozīmes visas kopnes līnijas iedalās trīs grupās: datu, adrešu un vadības grupā.

Pa datu kopni notiek datu apmaiņa starp procesoru un citām ierīcēm. Tās platums var būt 8, 16, 32 vai 64 biti.

Lai dati nokļūtu vajadzīgajā vietā, ir jānorāda arī adrese, kur tos nogādāt. Šim nolūkam izmanto adrešu kopni. Adrešu kopnes platums nosaka adresējamo elementu skaitu.

Vadības kopni izmanto vadības signālu nosūtīšanai. Ar tās palīdzību ierīcei norāda, vai tai dati ir jāsaņem vai jānosūta. Ar vadības signālu palīdzību procesors var pieprasīt ierīcei informāciju par tās gatavību darbam, bet ierīce procesoram - to apkalpot.