Pirmie soļi pie datora > Aparatūra > Ievadierīces > Tastatūra > Tastatūras iekārtojums
 

Tastatūras iekārtojums

 
Pamatklaviatūra

Šī tastatūras daļa ir ļoti līdzīga rakstāmmašīnas klaviatūrai. Tā kā šeit atrodas burti no A līdz Z un cipari no 0 līdz 9, tad šo tastatūras daļu sauc par alfabēta - ciparu apgabalu. Dažādās valstīs tastatūrās mēdz būt redzamas atšķirības. Pie mums parasti izmanto klaviatūras ar standarta (ASV) taustiņu izvietojumu.

Atstarpju veidošanai starp vārdiem izmanto atstarpes (intervāla) taustiņu. Tas ir garais taustiņš bez apzīmējuma šīs tastatūras apgabala apakšā. Taustiņa angliskais nosaukums ir Space vai SpaceBar, un tā apzīmēšanai turpmāk tekstā izmantosim attēlu . Lai pārietu uz jaunu rindkopu vai apstiprinātu ievadīto informāciju, izmanto taustiņu Enter , kuru tekstā parasti apzīmē ar ¿ .

Uz augšu

 

Lielie un mazie burti

Parasti pēc datora ieslēgšanas teksta rakstīšana notiek ar mazajiem burtiem. Pārslēgšanu no lielo uz mazo burtu rakstīšanas režīmu un otrādi veic ar taustiņa palīdzību. Šā taustiņa stāvokļa indikators parasti atrodas tastatūras augšējā labajā stūrī (deg - lielie burti, nedeg - mazie). Īslaicīgai rakstīšanas režīma pārslēgšanai izmanto taustiņu . Šādi taustiņi ir divi un izmanto to, ar kuru strādāt ir ērtāk. Lai iegūtu pretēja lielumu burtu, atkarībā no stāvokļa taustiņš šo burtu rakstīšanas laikā ir jātur nospiests.

Uz augšu

 

Cipari, pieturzīmes un dažādi simboli

Pamatklaviatūras augšējā rindā atrodas cipari. Šajā klaviatūras daļā atrodas arī pieturzīmes: punkts (.), komats (,), semikols (;), kols (:), izsaukuma zīme (!), jautājuma zīme (?), domuzīme (-), pēdiņas ("), apostrofs (') un trīs veidu iekavu pāri - (), [],{}. Visi šie simboli atrodas kopā uz viena taustiņa ar vēl kādu citu simbolu. Ja vajadzīgais simbols atrodas taustiņa apakšā, tā ievadīšanai pietiek nospiest pašu taustiņu. Ja simbols atrodas augšpusē, lai to ievadītu, ir jātur nospiests viens no taustiņiem un tad jānospiež izvēlētais taustiņš.

Bez pieturzīmēm vēl ir arī citas rakstzīmes: / - slīpsvītra, daļsvītra; \ - reversā slīpsvītra; ~ - tilde; ` - gravis; @ - komerciālā zīme "par"; # - numura zīme; $ - dolāra zīme; % - procentu zīme; ^ - jumtiņš; & - konjunkcijas zīme jeb "un" zīme; * - zvaigznīte jeb reizināšana; | - kanālrakstzīme; + - plusa zīme; = - vienādības zīme, > - "lielāks par" zīme; < - "mazāks par" zīme.

Atsevišķo simbolu taustiņu apzīmēšanai aprakstos izmanto attēlu ar vienu vajadzīgo simbolu arī tad, ja uz taustiņa ir divi simboli, piemēram, un .
Uz augšu

 

Latviešu alfabēta burtu ar diakritiskajām zīmēm iegūšana

Uz tastatūras atrodas tikai latīņu burti, bet latviešu valodā vēl ir nepieciešami burti ar diakritiskajām zīmēm - ā, ī, ē, ū, š, č, ž, ģ, ļ, ŗ, ķ un ņ. Šiem burtiem pamatā ir kāds latīņu burts, kam pievienota garumzīme, jumtiņš vai komatiņš. Lai datorā no tastatūras ievadītu šādus burtus, izmanto speciālas programmas. Šajās programmās izmantots veids, kad pirms šāda burta iegūšanas ir jāpiespiež un jāatlaiž kāds noteikts taustiņš (var pastāvēt iespēja to izvēlēties) un tad attiecīgais pamatburts.

Uz augšu
 
Funkcionālie taustiņi

Funkcionālie taustiņi F1-F12 (Function 1...) atrodas tastatūras augšmalā. To lietojums dažādās programmās atšķirīgs.

Uz augšu

 

Komandtaustiņi

Komandtaustiņi atrodas dažādās tastatūras vietās. To standartnozīme parasti ir noteikta, taču dažādās programmās to izmantošana, iespējams, var atšķirties.

(Control) - vadības taustiņš. To izmanto kāda cita taustiņa funkcijas mainīšanai, nospiežot abus kopā.

(Alternate) - alternēšanas taustiņš. To izmanto alternatīvas nozīmes piešķiršanai kombinācijā ar citiemtaustiņiem.

(Tabulate) - tabulācijas taustiņš kursora pārvietošanai par noteiktu pozīciju skaitu uz priekšu vai atpakaļ.

Backspace - atkāpšanās taustiņš kursora pārvietošanai par vienu vienību pa kreisi, dzēšot iepriekšējo rakstzīmi. Atrodas virs taustiņa.

- iespraušanas taustiņš. Lieto, lai pārslēgtos no iestarpināšanas režīma uz aizvietošanas ("rakstīšanas virsū") režīmu un atpakaļ.

- dzēšanas taustiņš. Teksta, ikonas u. c. vienību dzēšanai.

(Escape) - atsoļa taustiņš. Pēdējās darbības atcelšanai. Izmanto, lai atteiktos no kādas komandas vai režīma.

- ekrāndrukāšanas taustiņš. Ekrāna satura izdrukāšanai uz papīra (DOS vidē) vai pārkopēšanai citā logā (Windows vidē), bet kopā ar izmanto aktīvā loga kopēšanai.

- pārtīšanas taustiņš. Darbojas kā slēdzis. Ļauj ieslēgt un atslēgt ekrāna pārtīšanas režīmu. Darbojas tikai retās MS-DOS programmās.

- pauzēšanas taustiņš. Datora darbības aizturēšanai, uz laiku "iesaldējot" ekrāna saturu.

Ir divu veidu Windows taustiņi, kuri atrodas abpus intervāla taustiņam.

- nospiešanai ir tāds pats rezultāts kā Windows vides uzdevumu joslas Start pogas nospiešanai. Šādi taustiņi ir divi.

- veic to pašu, ko klikšķis ar peles labo pogu - izsauc konteksta komandkarti (shortcut menu).

Uz augšu

 

Kursora vadības bloks

Šeit atrodas 10 taustiņi, ar kuru palīdzību var vadīt kursoru.

- sākumvietas taustiņš. Kursora novietošanai rindas vai teksta sākumpunktā.

- beigvietas taustiņš. Kursora novietošanai rindas vai teksta beigu punktā.

- augšupšķiršanas taustiņš. Teksta ekrāna "pāršķiršanai" pa ekrānu atpakaļ.

- lejupšķiršanas taustiņš. Teksta ekrāna "pāršķiršanai" pa ekrānu uz priekšu.

, , , - kursora pārvietošanai pa vienam simbolam.

Uz augšu

 

Ciparu klaviatūra

Šo bloku tastatūrās ieviesa, lai atvieglotu ciparu informācijas ievadi, tāpēc tajā ir izvietoti cipari no 0 līdz 9,visu četru aritmētisko operāciju zīmes (+, -, *, /) un decimālā punkta simbols (.). Lai šo klaviatūras daļu varētu izmantot arī citiem mērķiem (kā 10 pārvietošanās taustiņus), tiem ir dubulta nozīme. Pārslēgšanu no vienas nozīmes uz otru veic ar taustiņu. Ja šis taustiņš ir nospiests, deg lampiņa ar tādu pašu nosaukumu un dators strādās ciparu ievades režīmā. Šeit atrodas arī otrs taustiņš.

Uz augšu

 

Papildtaustiņi

Tā kā aizvien vairāk cilvēku izmanto multimediju un interneta produktus, ir izveidotas klaviatūras, kurās ir izvietoti taustiņi biežāk lietojamo funkciju izsaukšanai, piemēram, CD-ROM iekārtas vadībai, WWW pārlūkprogrammas izsaukšanai, e-pastam u. c.

Uz augšu