Pirmie soļi pie datora > Aparatūra > Ievadierīces > Tastatūra > Taustiņu kombinācijas
 

Taustiņu kombinācijas

Lai ātrāk un vienkāršāk izsauktu kādu komandu vai darbību, var izmantot taustiņu kombinācijas. Taustiņu kombinācija nozīmē to, ka vienlaikus ir jābūt nospiestiem vairākiem taustiņiem. Taustiņu kombināciju apzīmē, pierakstot taustiņu nosaukumus un savienojot tos ar plusa zīmi. Piemēram, visa teksta iezīmēšanai var izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + A (taustiņu Ctrl un burtu A).

Svarīga ir taustiņu nospiešanas secība. Pirmais ir jānospiež pirmais uzrakstītais, otrais - otrais utt. taustiņš. Atlaišanas process ir pretējs. Piemērā parādīta taustiņu kombinācijas Ctrl + Shift + = pareiza nospiešanas un atlaišanas secība.

1. Nospiež un tur taustiņu .

2. Nospiež un tur taustiņu .

3. Nospiež un atlaiž taustiņu .

4. Atlaiž taustiņu .

5. Atlaiž taustiņu .