Pirmie soļi pie datora > Aparatūra > Ievadierīces > Pele > Aprakstos izmantotā terminoloģija
 

Aprakstos izmantotā terminoloģija

Apz. Latviski Angliski Darbība
Pozicionēt, pārvietot Point to Pārvietot peli, līdz kursors sasniedzis vajadzīgo vietu.
Klikšķis Click Novietot kursoru uz vajadzīgā objekta un ātri nospiest un atlaist peles kreiso pogu.
Klikšķis ar peles labo pogu Right-click Novietot kursoru uz vajadzīgā objekta un nospiest un atlaist peles labo pogu
Dubultklikšķis Double-click Novietot kursoru uz vajadzīgā objekta un divreiz ātri pēc kārtas nospiest un atlaist peles kreiso pogu.
Vilkšana Drag Novietot kursoru uz vajadzīgā objekta, tad nospiest un turēt peles kreiso pogu, kamēr pele tiek pārvietota.
 
Pele ar rullīti
Ja izmantota tiek IntelliMouse tipa pele - pele ar rullīti, tad ar to var veikt vēl arī citas papildu darbības.

 

Apz. Latviski Angliski Darbība
  Rullēšana Scroll Ripināt rullīti uz priekšu vai atpakaļ, lai pārtītu dokumentu.
Panorāmēšana Pan Nospiest vidējo rullīti un pārvietot kursoru virs vai zem tā iepriekšējās atrašanās vietas. Jo lielāks ir šis attālums, jo ātrāk dokuments tiks pārtīts.
Automātiskā pārtīšana Auto scroll Vidējā rullīša nospiešana automātiski izsauc dokumenta pārtīšanu uz leju. Lai pārtīšanu veiktu uz augšu, novietojiet peles rādītāju virs iepriekšējās tā atrašanās vietas.
  Mainīt objektīva fokusa attālumu Zoom Ritenīša rullēšanas laikā nospiest klaviatūras taustiņu . Notiek palielināšana vai samazināšana par 10%.