Pirmie soļi pie datora > Aparatūra > Ievadierīces > Citas ievadierīces
 

Citas ievadierīces

Specifisku datu ievadīšanai datorā var izmantot dažādas citas ievadierīces. Galvenais nosacījums, lai to varētu izdarīt, ir līdzekļi, kas ļautu ievadīto informāciju pārveidot datoram pieņemamā formā. Šim nolūkam izmanto datorā ievietojamas paplašinājuma kartes vai pārveidotāji var atrasties pašā ierīcē.

Kā piemēru varētu minēt dažādas mēriekārtas, piemēram, temperatūras, spiediena, gaismas daudzuma u. c..