Pirmie soļi pie datora > Aparatūra > Izvadierīces > Printeri > Apiešanās ar printeriem
 

Apiešanās ar printeriem

 
Printera pieslēgšana
Printeri pieslēdz datora paralēlajam (parallel) portam.

Printeri var pieslēgt arī virknes (serial) vai USB portam.

Printera pieslēgšanas kabeli pievienot un atvienot var tikai tad, kad ir izslēgts printeris un dators, turklāt no rozetes arī jāatvieno barošanas kabelis.

Video : printera pievienošana datoram

Printeris_HQ
Printeris_LQ
Uz augšu
 
Printeru drošība

Printeru drošība daudz lielākā mērā nekā monitora vai sistēmas bloku drošība ir atkarīga no ekspluatācijas apstākļiem. Darba procesā daudzās printeru mehāniskās, elektromehāniskās un elektroniskās daļas sadarbojas cita ar citu, ar papīru, ar krāslenti, tinti, pulveri, apkārtējo vidi un lietotāju. Visneparedzamākais ir lietotājs. Printerus vieglāk nekā citas perifērijas iekārtas ekspluatēt nepareizi un tādā veidā tos sabojāt. Šā iemesla dēļ printeriem bieži piemēro garantijas ierobežojumus. Der ievērot, ka:

Uz augšu

 

Printeru ekspluatācijas materiāli

Neiesaka izmantot vēlreiz pildītas tintes printera kasetes to tehnisko specifikāciju neatbilstības dēļ. Kasetē jābūt noteiktam spiedienam, lai izšļāktos precīzs tintes daudzums. Ja kasete ir uzpildīta, var rasties kasetes tecēšana, kas ietekmēs kvalitāti un bojās printeri. Ja izplūdīs daudz tintes, šie bojājumi var būt nopietni un sabojāt printeri. Šādos gadījumos nav spēkā arī garantijas remonts. Jāatceras, ka konkrētam printerim ir paredzēta konkrēta kasete ar tai domātu speciālu tinti.

Ir divu veidu lāzerprinteru konstrukcijas - ar viendaļīgo un divdaļīgo kaseti. Lielākā daļa printeru ir ar viendaļīgo kaseti. Tas nozīmē, ka toneris vai tā daļa, kura satur toneri, ir neatdalāmi saistīta ar to daļu, kas satur gaismasjutīgo rulli. Beidzoties tonerim, gaismasjutīgais rullis var nebūt nodilis, tāpēc varētu toneri uzpildīt vēlreiz. Taču, nekvalitatīvi uzpildot toneri, tas var birt ārā un sabirt printerī.

Nopietnas sekas var rasties tad, ja tiek iebērts neatbilstošs toneris. Toneris ir sarežģīts kompozītmateriāls, kura katra granula ir pārklāta ar plastikāta plēvīti. Šīs plastmasas plēvītes ir paredzētas dažādām kušanas temperatūrām, līdz ar to dažādām printeru modeļu grupām toneris atšķiras. Ja tiek iebērts neatbilstošs toneris, tas var sliktāk kust un pilnībā nepielipt pie papīra.

Divdaļīgās sistēmas gaismasjutīgo rulli var lietot tik ilgi, kamēr tas ir fiziski nolietojies. Toneris atsevišķā kasetē nepārtraukti tiek likts klāt. Šīs sistēmas ekspluatācija ir lētāka.

Adatu printeriem ir sastopamas ļoti dažādas lentes. Neatbilstošas lentes lietošana izraisa spraugu pieķepšanu starp adatiņu un drukāšanas galviņu, adatiņa strādā ar pastiprinātu berzi vai iestrēgst, kādēļ galviņa var sadegt.

Uz augšu