Pirmie soļi pie datora > Programmatūra, tās iedalījums, nozīme un piemēri > Datora un lietotāja interfeisa varianti
 

Datora un lietotāja interfeisa varianti

Termins "interfeiss" (interface) plaši tiek izmantots jomās, kurās cilvēks informāciju apstrādā ar datoru. Tiek pieminēti daudzi un dažādi interfeisu veidi: lietotāja, teksta, grafiskais, iekšējais un ārējais, intelektuālais, programmas, cilvēka-datora interfeiss u. c.

Interfeiss ir līdzekļu un noteikumu kopa, kura nodrošina cilvēka un programmas un aparatūras savstarpējo mijiedarbību.

Pirmajās operētājsistēmās lietotāja dialogu ar datoru nodrošināja teksta interfeiss.

Pirmais radās komandu interfeiss. Tajā lietotājam bija jāievada datoram izpildāmās komandas (commands) un to izpildei nepieciešamie parametri no klaviatūras. Radās neērtības, jo komandu ievadīšana notika lēni, nedrīkstēja kļūdīties komandu nosaukumu un parametru pierakstā, vajadzēja iegaumēt komandas un to pieraksta secību un veidus.

Lai uzlabotu lietotāja dialogu ar datoru, tika izveidots izvēlņu interfeiss. Tajā ir izveidoti izmantojamo komandu saraksti (menu). Lai komandas vieglāk būtu atrast, tās sarakstos apvienoja tēmās. Tēmu sarakstus apvienoja kopējā sarakstā. Lai izvēlētos komandu, varēja izmantot arī peli, kas vēl vairāk paātrināja darbu ar komandām.

Kā noskaidrojuši zinātnieki, cilvēks ātrāk reaģē uz attēlu nekā uz rakstītu tekstu, tāpēc tika izstrādāts grafiskais interfeiss. Grafiskais lietotāja interfeiss (graphical user interface - GUI) ļauj sazināties ar datoru, izvēloties un pārvietojot attēlus (ikonas), nevis rakstot komandas. Ikona ir neliels grafisks attēls, kas simbolizē kādu programmu vai izmantojamu objektu. Dažkārt ikonas sauc arī par piktogrammām.

Pašlaik izmantojamās operētājsistēmas pamatā strādā ar grafisko interfeisu. Lai varētu strādāt ar vecām programmām vai tādām, kurām nav grafiskā interfeisa, pastāv iespējas izmantot teksta interfeisu.