Pirmie soļi pie datora > Daudzuzdevumu vide Microsoft Windows > Datora ieslēgšana un izslēgšana > Datora ieslēgšana
 

Datora ieslēgšana

Datoram pieslēgtajām ārējām iekārtām (printeriem, skeneriem u. c.) jābūt pievienotiem pie sprieguma avota un ieslēgtiem pirms paša datora ieslēgšanas.

Video : dators darba kārtībā

SaliktsDators_HQ
SaliktsDators_LQ

 

Lai aizsargātu datoru un tajā esošo informāciju, datora ieslēgšanu un izslēgšanu veiciet pareizi.

Elektroniskajām iekārtām ir jāiesilst. Pēc datora ieslēgšanas tas vispirms veic sistēmas atsevišķo sastāvdaļu testēšanu.

Ieslēgšanas poga (lielākā no visām) parasti atrodas sistēmas bloka priekšpusē. Pēc pogas ieslēgšanas ir dzirdami dažādi trokšņi: darbu uzsāk ventilators, sāk griezties diski, kā arī klikšķēt un dūkt citas ierīces.
 

Video : datora ieslēgšana

DatoraIeslegsana_HQ
DatoraIeslegsana_LQ

Atkarībā no modeļa monitors var ieslēgties reizē ar datoru vai arī tas ir ieslēdzams atsevišķi. Tas ir atkarīgs no tā, vai monitora barošanas vads ir pieslēgts datoram vai elektrības kontaktam

Neilgu laiku pēc datora ieslēgšanas uz ekrāna ir jāparādās kādai informācijai. Ja tā nenotiek, iespējams, ka kaut kas nav kārtībā ar strāvas padeves ķēdi vai ir bojāta kāda no datora galvenajām sastāvdaļām un strādāt ar datoru nebūs iespējams. Tādā gadījumā meklējiet datoru speciālistu.

Ja dators varēs strādāt, tad uz ekrāna mākoņu fonā parādīsies i logo, tiks aktivizēta operētājsistēma Windows. Pēc tam tiks izsauktas tās programmas, kurām pastāvīgi ir jāatrodas atmiņā, piemēram, latviešu valodas burtu ievades programma Tildes WinLogs, datora vīrusu ķeršanas un citas rezidentās programmas.

Ja dators ir saslēgts kopīgā sistēmā (tīklā) ar citiem datoriem, tad šī sagatavošanās procesa laikā uz ekrāna var parādīties šādi (viens vai vairāki) vai līdzīgi logi:

Ja jūs neesat pārliecināti par to, kas šajos lauciņos ir jāievada, tos var apiet, nospiežot taustiņu .

Ja bez šo laukumiņu aizpildīšanas darbs ar datoru nav iespējams, par to, kas tajos būtu ievadāms, konsultējieties ar vietējo datorspeciālistu. Plašāks apskats par datoru tīkliem un kopīgu tā resursu izmantošanu ir dots aprakstā par tīkliem un internetu.