Pirmie soļi pie datora > Daudzuzdevumu vide Microsoft Windows > Darba virsma un tās elementi > Uzdevumu josla > Aktivizēto programmu saraksts un tā lietošana
 

Aktivizēto programmu saraksts un tā lietošana

Pēc katra programmu loga atvēršanas uzdevumu joslā ir redzama atvērtās programmas logu pārstāvošā poga. Uz pogas redzama programmas ikona, programmas un atvērtā dokumenta nosaukums (ja tāds ir).

Lai izvēlētos to programmu vai dokumentu, ar kuru dotajā brīdī strādāt, jānoklikšķina uz attiecīgās programmas pogas.

Pēc programmas izvēles tās logs parādās priekšplānā. Ja noklikšķina uz aktīvās programmas pogas, logs it kā noslīd lejā uz pogu un aktīvs kļūst citas programmas logs. Ja citas aktivizētas programmas nav, tad aktīva kļūst darba virsma. Pēc loga aizvēršanas poga no uzdevumu joslas pazūd.

Ja pēc klikšķa uz programmas pogas tā it kā aktivizējas, taču pats logs neparādās, tad ir jāizmanto loga vadības komandas, kuras iegūst, noklikšķinot uz pogas ar labo peles pogu. Loga vadības pogu apraksti doti nākamajā nodaļā.