Pirmie soļi pie datora > Daudzuzdevumu vide Microsoft Windows > Logi > Loga vadība > Loga izmēru maiņa
 

Loga izmēru maiņa

Lai labāk redzētu loga saturu vai apskatītu vairākus logus vienlaikus, logam var mainīt izmērus.

Dažu logu izmērus mainīt nevar.

 

Lai mainītu loga izmērus, peles rādītājs ir jānovieto uz loga apmales vai loga stūrī. Kursors izmainīs formu uz abpusēju bultiņu. Velciet loga malu, līdz tas iegūst vajadzīgo lielumu. Velkot aiz loga stūra, vienlaikus mainīsies abas malas. Atlaidiet peles pogu.

Lai pārvietošanu atceltu, pirms peles pogas atlaišanas nospiediet .