Pirmie soļi pie datora > Daudzuzdevumu vide Microsoft Windows > Logi > Vingrinājums. Darbs ar programmu Calculator > Programmas Calculator izmantošana
 

Programmas Calculator izmantošana

 

Vienkāršu aprēķinu veikšana

1. Ievadiet pirmo skaitli.

2. Noklikšķiniet uz + (saskaitīšana), - (atņemšana), * (reizināšana) vai / (dalīšana).

3. Ievadiet nākamo skaitli.

4. Ievadiet nākamās darbības zīmes un skaitļus.

5. Noklikšķiniet uz =.

Skaitļu un darbības zīmju ievadīšanai var izmantot arī ciparu klaviatūras apgabalu.

Aprēķiniet doto izteiksmju vērtības, izmantojot peli:

3567.578 * 23.5

(153 + 745.6 - 12) * 183 / 4

Atkārtojiet uzdevumus, izmantojot klaviatūras taustiņus.

Uz augšu
 
Kā strādāt ar atmiņā saglabātiem skaitļiem

Lai saglabātu kalkulatora lodziņā redzamo skaitli atmiņā, noklikšķiniet pogu MS.

Ja kāds skaitlis ir saglabāts atmiņā, tas būs redzams lodziņā virs pogas MC. Ja atmiņā tiks saglabāts cits skaitlis, tas nodzēsīs tur esošo iepriekšējo.

Lai izsauktu skaitli no atmiņas, noklikšķiniet uz pogas MR.

Lai nodzēstu atmiņā esošo skaitli, noklikšķiniet uz pogas MC.

Lai kalkulatora lodziņā redzamo skaitli pieskaitītu atmiņā jau esošajam, noklikšķiniet pogu M+. Lai redzētu jauno skaitli - MR.

Uz augšu

 

Zinātniskā kalkulatora izmantošanas iespējas

Lai pārslēgtos uz zinātnisko kalkulatoru, izmantojiet komandu View / Scientific.

(1) Skaitīšanas sistēmas izvēle (Hex - sešpadsmitnieku, Dec - desmitnieku, Oct - astoņnieku, Bin - divnieku)
(2) Mērvienības (Degrees - grādi, Radians - radiāni, Gradients)
(3) Statistikas funkcijas
(4) Matemātiskās funkcijas
(5) Loģiskās funkcijas
(6) Sešpadsmitnieku sistēmas papildu cipari
(7) Skaitlis π
Uz augšu