Pirmie soļi pie datora > Darbs ar failu pārlūkprogrammām > Jēdzieni > Fails > Paplašinājums
 

Paplašinājums

Pilnais faila nosaukums var sastāvēt no vienas vai trim daļām. Pirmā faila nosaukuma daļa ir lietotāja piešķirtais vai apstiprinātais faila nosaukums. Tam var tikt pievienots punkts un paplašinājums (extension). Paplašinājumu izmanto, lai programmas un lietotājs varētu noteikt, kāda veida informācija atrodas failā. Paplašinājums var būt 1-3 simbolus garš.

Reizēm paplašinājuma nozīmi saprot tikai tas, kas šo failu ir izveidojis. Citiem paplašinājumiem ir standartnozīme, kuru visi saprot un lieto viennozīmīgi. Rakstot paplašinājumu, pirms tā parasti pievieno arī punktu.

Līdzīgā veidā nosaukumus piešķir arī mapēm.

Izmantojot failu un mapju pārlūkprogrammas (Windows Explorer, My Computer u. c.), ir redzams tikai faila nosaukums bez paplašinājuma. To, lai būtu redzams arī paplašinājums, kā arī ierobežot rādāmo failu tipus, var norādīt komandā Start / Settings / Folder Options.

Tā kā par paplašinājuma sākuma pazīmi tiek uzskatīts pēdējais punkts faila nosaukumā, tad, piešķirot failam nosaukumu, būtu vēlams nelietot arī punktu.

Sandartpaplašinājumu piemēri:

Paplašinājums Faila tips
.EXE, .COM, .BAT Programmas
.TXT Nenoformēts teksta fails
.SYS Ierīču un datora sastāvdaļu vadības programmas
.BMP, .GIF, .JPG Attēli
.DOC Word teksta dokuments
.XLS Excel darba burtnīca
.PPT PowerPoint prezentācija
.HTM Interneta Web dokuments
.AVI Filma
.ICO Ikona
.WAV Skaņa
.MID Audio fails