Pirmie soļi pie datora > Darbs ar failu pārlūkprogrammām > Jēdzieni > Mape un tās īpašības
 

Mape un tās īpašības

Failu datorā ir daudz (Windows un Office darbam nepieciešamo failu kopums var veidot 10-20 tūkstošus failu).

Lai failus būtu vieglāk meklēt, tos sadala pa mapēm. Mapi (folder) dažkārt sauc arī par katalogu vai direktoriju.

Viena mape var saturēt citas mapes, kurās savukārt var būt citas mapes, utt. Šo iedalījumu sauc par hierarhiju (līmeņiem). Dažkārt to dēvē arī par koka (tree) struktūru. Pirmā līmeņa mapes sauksim par virsmapēm (piemērā - plaukts). Savukārt virsmapē ietilpstošās mapes sauksim par apakšmapēm (mapes un mapītes).

Datorā gan vizuāli, gan pēc nosaukuma (folder) tās nekādi neatšķiras.

Attēlā redzams piemēra realizācijas varianta fragments datorā.

Mapes īpašības nedaudz atšķiras no faila īpašībām.

Size (izmērs) nosaka mapē un tajā esošajās citās mapēs kopējo failu garumu.