Pirmie soļi pie datora > Darbs ar failu pārlūkprogrammām > Pārlūkprogrammas loga organizēšana > Satura loga skati > Vienkāršais skats
 

Vienkāršais skats

Satura loga vienkāršais skats sastāv no vienas daļas, kurā redzami izvēlētā objekta (datora, diska, mapes) sastāvā ietilpstošie faili un mapes.

Katra datora, diska un mapes saturs var izskatīties savādāks. Attēlā parādīts kāda datora cietā diska satura fragments.

Ja izvēlētais disks vai mape ir tukši vai izvēlētajam datoram nav izmantojamu resursu, logs var būt tukšs.
Ja objektu logā ir vairāk, nekā ir iespējams parādīt, logam sānos un apakšā parādīsies rullslejas.

Pēc dubultklikšķa uz kādas no datora, diska vai mapes ikonas uz ekrāna būs redzamas tajā pieejamās mapes un faili. Nākamajā tabulā parādīti ikonu tipi, kādi vēl varētu atrasties saraksta logā.

Ikona
 
apzīmē
 
mapi (folder), kas satur failus un citas mapes
koplietošanas mapi, kurai var piekļūt no citiem tīkla datoriem (plašāku informāciju par darbu tīklā sk. interneta aprakstā)
My Documents mapes apzīmējums. Tā kā parasti izveidotos dokumentus glabā šajā mapē un pārsvarā darbam tikai tā arī tiek izmantota, tad tai ir savs īpašs apzīmējums
failu (file) jeb datni, kas ir Windows vidē saglabājamās informācijas pamatvienība. Visas jūsu izmantotās programmas un dokumenti ir faili. Dažāda tipa failiem ir atšķirīga izskata ikonas. Attēlā redzamā faila ikona tiek izmantota tad, ja dotā tipa failam nav savas noteiktas ikonas

Pēc dubultklikšķa uz mapes ikonas mape atvērsies un varēs redzēt tās saturu.

Lai atvērtu mapi vai failu, klikšķiniet uz ikonas, nevis uz mapes vai faila nosaukuma. Dubultklikšķis nosaukuma zonā izsauks kursora parādīšanos tekstā. Šāda darbība paredzēta mapes vai faila nosaukuma mainīšanai.

Vēl daži lietotāja izveidoto failu ikonu veidi:

Microsoft Word dokuments interneta dokuments
Microsoft Excel darba burtnīca Paint zīmējums
Microsoft PowerPoint prezentācija Winzip arhīva fails

Pēc dubultklikšķa uz faila ikonas var parādīties faila saturs vai aktivizēties programma, kurā fails ir izveidots.

 Atkarībā no datorā uzstādītajām programmām vienāda tipa failiem dažādos datoros var būt atšķirīgs tos pārstāvošo ikonu izskats.