Pirmie soļi pie datora > Darbs ar failu pārlūkprogrammām > Pārlūkprogrammas loga organizēšana > Satura loga skati > Divdaļīgais skats
 

Divdaļīgais skats

Mapju sadaļa kā atsevišķs pakārtotais logs redzama Windows Explorer satura loga kreisajā pusē, taču to var pievienot vai noņemt arī My Computer un Network Neighborhood logiem. Lai to izdarītu, izmanto komandu View / Explorer Bar / Folders.

Sadaļu Folders var noņemt ar šo pašu komandu vai arī noklikšķinot uz sadaļas labajā augšējā stūrī esošā krustiņa.

Mapju sadaļā ir parādīti lietotājam pieejamie resursi. Visi resursi ir sadalīti vairākos līmeņos (punktētas vertikālas līnijas).

Ārpus līmeņiem ir darba virsma (Desktop).

Pirmajā līmenī ir pieejami šādi resursi:

My Computer - mans dators ar visiem tajā ietilpstošajiem diskiem, pieejamajiem printeriem, vadības paneli u. c.;

My Documents - cietā diska mape, kurā parasti glabā visus Office dokumentus;

Internet Explorer - interneta pārlūkprogramma;

Network Neighborhood - datoram pieejamie tīkla kaimiņi un to koplietošanas resursi;

Recycle Bin - no cietā diska dzēstie faili.


Atverot kādu no pirmā līmeņa resursiem, parādās otrais līmenis, atverot otro, - trešais, utt.

Pirms saraksta vienību nosaukumiem var atrasties kvadrātiņi ar + vai - zīmēm. Šos kvadrātiņus, tajos ieklikšķinot, var izmantot:

Šādu atvēršanas vai aizvēršanas veidu ir ērti izmantot, lai kreisajā pusē apskatītu diskā esošās mapes vai izvēlētajā mapē ietilpstošās citas mapes, tās neizvēloties.

Ja jūs neaizverat to datoru, disku, vai mapi, kura saturs redzams loga kreisajā pusē, tad labā puse šo darbību laikā paliks nemainīga.

Attēlā pa labi redzams Windows Explorer logs, kura labajā pusē ir mapes Uzdevumi saturs. Folders sadaļā tiek atvērta mape Acrobat3. Labās puses saturs paliek nemainīgs.

 

Loga labajā pusē ir redzams tā datora, diska vai mapes saturs, kurš ir izvēlēts (adrese redzama Address joslā). Lai būtu vieglāk strādāt un nerastos pārpratumi, labāk ir turēt Address joslu vienmēr redzamu.