Pirmie soļi pie datora > Darbs ar failu pārlūkprogrammām > Pārlūkprogrammas loga organizēšana > Saraksta sakārtošana > Saraksta sakārtošanas iespējas
 

Saraksta sakārtošanas iespējas

 

Pēc nosaukuma

Lai sarakstu sakārtotu pēc nosaukumiem, izmanto komandu Name vai stabiņa nosaukumu Name. Pirmoreiz noklikšķinot, saraksta rindiņas pēc nosaukumiem sakārtojas alfabēta (A...Z) secībā, otrreiz - pretēji (Z...A). Ja faila vai mapes nosaukums sākas ar ciparu, tad kārtojot tie atradīsies pirms burtiem.

Uz augšu

 

Pēc izmēra

Lai sarakstu sakārtotu pēc izmēra, izmanto komandu vai stabiņa nosaukumu Size. Izmērs norāda, cik daudz vietas fails vai mape ar tās saturu aizņem uz diska.

Uz augšu

 

Pēc tipa

Lai sarakstu sakārtotu pēc tipa, izmanto komandu vai stabiņa nosaukumu Type. Faila tipu nosaka pēc programmas, kurai tas šķiet piederīgs (piemēram, Microsoft Word Document, WinZip), vai arī pēc tā nosaukuma paplašinājuma (.doc, .zip). Viena tipa faili ir sakārtoti pēc alfabēta.

Uz augšu

 

Pēc pēdējās modificēšanas laika

Lai sarakstu sakārtotu pēc pēdējās modificēšanas laika, izmanto komandu Date vai stabiņa nosaukumu Modified. Mapēm šajā stabiņā redzams to izveidošanas laiks, bet failiem laiks, kad tajos pēdējo reizi ir saglabātas kādas izmaiņas.

Viena datuma ietvaros faili/mapes tiek sakārtoti pēc alfabēta, nevis laika.

Izveidošanas un izmaiņu izdarīšanas laiki tiek fiksēti pēc datorā esošā pulksteņa datuma un laika. Lai nerastos pārpratumi, ik pa laikam veiciet pulksteņa regulēšanu.
Uz augšu

 

Automātiskā sakārtošana pēc loga platuma

Auto Arrange sakārtošanas veids ir pieejams vienīgi tad, ja ir izvēlēts Large Icons ikonu attēlošanas veids. Praktiski šis sakārtošanas veids varētu būt izmantojams pēc logu platuma izmainīšanas. Šo sakārtošanas veidu izvēlas ar komandu View / Auto Arrange.

Piemērs.

1. Logs pirms izmēru izmainīšanas. Ikonas ir sakārtotas pa trim rindā; tā kā logs ir bijis sašaurināts, tad redzamas tikai divas, bet loga apakšā ir redzama horizontālā pārvietošanās skala.
2. Pēc loga paplašināšanas redzamas visas trīs ikonas rindā un vēl paliek tukša mala. Horizontālā pārvietošanās skala ir pazudusi.
3. Pēc Auto Arrange komandas izpildes ikonas ir pārkārtojušās pa četrām rindā. Tā kā ceturtajai īsti vietas vēl nepietiek, apakšā atkal ir parādījusies horizontālā pārvietošanās skala.
Uz augšu
 
Line Up sakārtošana

Line Up sakārtošanas veidu izmanto, lai izmētātas ikonas sakārtotu taisnās rindās un kolonnās. Šo sakārtošanas veidu izvēlas ar komandu View / Line Up.

Uz augšu