Pirmie soļi pie datora > Darbs ar failu pārlūkprogrammām > Open, Save un Browse dialoga logi
 

Windows programmy Open, Save un Browse u. c. dialoga logi

Dažādu programmu komandu dialogos ir pogas Browse, kuru nospiežot, atveras Browse dialoga logs. Šo logu izmanto, lai programmas vajadzībām atrastu un norādītu kādu failu vai mapi. Ja programmas strādā ar failiem, tad tajās ir failu atvēršanas (Open) un saglabāšanas komandas (Save vai Save As) vai arī līdzīgas komandas, piemēram, Insert, Import, Export. Visās šajās komandās ir jānorāda vajadzīgais fails vai tā saglabāšanas vieta.

Visiem šiem Windows standartlogiem (Open, Save, Browse u. c.) ir gandrīz vienāds izskats un tas ir līdzīgs pārlūkprogrammu logiem, bet vienkāršāks. Tāpēc apskatīts tiks Open dialoga logs.


Open
dialoga logs

Sarakstā Look in var izvēlēties vietu, kur failu meklēt: datoru vai disku.

Tā, piemēram, ja vajadzīgais fails atrodas uz disketes, tad izvēlamies diskešu ierīci.

Ja vajadzīgais fails atrodas tajā mapē vai diska ierīcē, kurš ir redzams saraksta lodziņā, tad Look in sarakstu neizmanto.

Loga vidū atrodas to mapju un failu saraksts, kuras satur Look in sarakstā izvēlētā mape vai disku ierīce. Mapes parasti ir redzamas visas, taču faili - ne vienmēr visi.

To, kāda tipa faili (pēc paplašinājuma) būs redzami, nosaka Files of type lodziņā redzamais uzraksts. Loga piemērā redzams, ka tie būs faili ar paplašinājumu .bmp. Lai varētu redzēt visus failus, šajā sarakstā ir jāizvēlas vērtība All Files (visi faili). Files of type saraksta iedaļas ir atkarīgas no programmas, kurā šī Open komanda ir izmantota.

Ja vajadzīgais fails neatrodas Look in lodziņā redzamajā mapē, bet gan kādā no tās apakšmapēm, tad divreiz noklikšķina uz vajadzīgās mapes ikonas. Ja jūs esat iegājuši kādā mapē pārāk tālu, atpakaļ pa solim var atgriezties ar pogas (Up one level) palīdzību.

Kad vajadzīgā mape ir atrasta, var meklēt failu. Lai to būtu vieglāk izdarīt, var izmantot šādu paņēmienu: ieklikšķina saraksta laukumā mapē un ātri ievada faila nosaukuma pirmos burtus. Mapju un failu saraksts nobīdīsies tā, lai būtu redzams pirmais fails, kura nosaukums sākas ar šiem burtiem.

Attēlā redzams piemērs, kā mainās loga saturs, ja ir nospiesti taustiņi un .

Taustiņi jānospiež ātri viens pēc otra, citādi vispirms novietosies uz failu, kurš sākas ar burtu S, un pēc tam uz failu, kas sākas ar K.

Sarakstu var apskatīt divos skatos: List un Detail, kurus var mainīt ar divu pogu palīdzību.

Ja ir izvēlēts skats Detail, tad failu saraksts izskatīsies šādi:

Kā sakārtot failus šādā sarakstā, sk. saraksta sakārtošanu.

Ar pogu (Create Folder) var izveidot jaunu mapi.

Pogu izmanto, lai pārslēgtos uz darba virsmu.

Pogas Open vietā var būt poga ar nosaukumu Save vai arī cita.