Pirmie soļi pie datora > Datoru vīrusi > McAfee antivīrusu programma > Vīrusu meklēšanas režīmu norādīšana
 

Vīrusu meklēšanas režīmu norādīšana

Pēc Scan pogas nospiešanas vai Scan for viruses komandas izsaukšanas uz ekrāna atvērsies šāds dialoga logs:

Lapiņā Where&What norāda, ko un kā pārbaudīt.

Tekstlodziņā Scan in redzams, kuru diska iekārtu vai mapi pārbaudīs. All fixed disks nozīmē visus datora diskus. Ja jūs vēlaties pārbaudīt tikai atsevišķu mapi vai disku, ierakstiet lodziņā vajadzīgo adresi vai arī sameklējiet to ar Browse dialoga loga palīdzību.

Izvēles rūtiņa Include subfolders norāda, vai pārbaudīt arī diskā vai mapē esošās citas mapes. Ieteicams atzīmēt.

Izvēles rūtiņa Compressed files norāda, vai pārbaudīt arī saspiestos (saarhivētos, kompresētos) failus. Ieteicams atzīmēt.

Radiopogas All files (visus failus) vai Program files only (tikai izpildāmos) norāda, kāda tipa failus pārbaudīt. Ar Extension pogu var norādīt pārbaudāmo failu tipus. Agrāk vīrusi parasti izplatījās ar inficētiem izpildāmajiem failiem, bet tagad arī ar elektroniskā pasta vēstulēm un dažādu dokumentu palīdzību. Tāpēc labāk ieteicams izvēlēties All files.

Poga Scan Now izsauc pārbaudes procesu. Poga Stop pārtrauc pārbaudes izpildi.

Pogu Update var izmantot jaunāko vīrusu datu failu ieguvei no interneta.

 

Lapiņas Action sarakstlodziņā When virus found var norādīt, kā programmai rīkoties, ja pārbaudes laikā ir atrasts inficēts fails vai disks.

Prompt user for action - brīdināt lietotāju par inficēto failu un ļaut izvēlēties tālāko rīcību.

Move infected files automatically - automātiski pārvietot inficētos failus norādītajā vietā.

Clean infected files automatically - automātiski likvidēt vīrusu inficētajos failos.

Delete infected files automatically - automātiski likvidēt inficētos failus.

Continue scanning - turpināt pārbaudīt.

 

Lapiņas Report pirmajā apgabalā norāda, kā reaģēt uz atrastu inficētu failu.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Display message, tad izvada blakus esošajā tekstlodziņā redzamo tekstu.
Izvēles rūtiņā Sound alert norāda, vai izdot skaņas signālu.

Otrajā lapiņas daļā norāda:

  • ar Log to file - vai glabāt informāciju par veiktajām pārbaudēm un darbībām ar inficētajiem failiem blakus esošajā tekstlodziņā norādītajā atskaites failā. Faila vietas norādei var izmantot Browse pogu;
  • Limit size of log to - vai ierobežot šā faila kopējo garumu, blakus norādot robežu.