Pirmie soļi pie datora > Pielikums > Control Panel
 

Control Panel

Sistēmas parametru maiņu var veikt Control Panel pārlūkprogrammas logā, kuru izsauc ar komandu Start / Settings / Control Panel.

Logā esošo ikonu izkārtojumu var izmainīt.Atcerieties, ka atkarībā no datora konfigurācijas un uzstādītajām programmām ikonu skaits un veidi var būt atšķirīgi.

Tālāk dota atsevišķo elementu skaidrojumu tabula.

Accessibility loga iespējas ļauj invalīdiem bez īpašu programmu uzstādīšanas vadīt darbu ar datoru. Tā, piemēram, var uzstādīt lielākus burtus uz ekrāna, norādīt, lai konkrētu taustiņu nospiešanu pavadītu kāda skaņa, peles rādītāju vadīt ar ciparu klaviatūras palīdzību u. c.
Pēc jaunu datora sastāvdaļu ievietošanas vai nomaiņas dators automātiski nosaka, ka ir kādas izmaiņas. Ja sastāvdaļu izdodas atpazīt un atrast tai piemērotu vadības programmu, process notiek automātiski Windows ielādes laikā. Šādas sastāvdaļas sauc par Plug and Play (varētu tulkot kā "ievieto un strādā"). Ja sastāvdaļu atpazīt neizdodas, tās parametru norādīšanai izmanto šo programmu.
Šā loga Install/Uninstall lapiņā var pievienot vai izmest kādu no datorā esošajām programmām. Windows Setup attiecas tikai uz Windows sastāvā esošajām programmām. Start Up Disk lapiņā var izveidot disketi ar speciālu informāciju, kura ļauj datoram uzsākt darbu gadījumā, ja kaut kas nav kārtībā ar cieto disku.
Ar šā loga palīdzību var noregulēt datora pulksteni (datumu un laiku). Lapiņā Time Zone var izvēlēties laika zonu, kā arī izvēles rūtiņā Automatically... norādīt vai automātiski pāriet uz vasaras/ziemas laiku.
Logā var izvēlēties savu darba virsmas (Desktop) izskatu (fons, ikonas), peles rādītāju formas, ekrāna saudzēšanas attēlu. Parastā standarta darba virsmas nosaukums ir Windows Default.
Šajā logā var veikt darba virsmas (Desktop) noformēšanu, monitora un videokartes uzstādījumu apskati un nomaiņu, enerģijas taupīšanas režīmu izvēli.
Programma, kas ietilpst Office sastāvā un paredzēta kā palīgs dokumentu ātrākai atrašanai Open logā.
Fontu pārlūkošanas programma ar fontu nosaukumiem un ikonām. Noklikšķinot uz attiecīgās ikonas, parādās paraugs, kurā var redzēt, kā dotajā fontā izskatās rakstzīmes dažādos izmēros.
Izmanto kursorsviras vai citu speciāli spēlēm paredzētu ierīču parametru apskatei un maiņai.
Logs, kuru izmanto dažādu ar internetu saistītu uzstādījumu norādīšanai: mājas adreses, fontu, valodas, dažādu izmantojamo programmu, pieslēguma tipu u. c..
Logs, kurā var norādīt ar klaviatūru saistītu parametru vērtības: taustiņu atkārtošanās ātrumu un teksta kursora mirgošanas ātrumu, valodu.
Logā var norādīt katra dotā datora lietotāja pasta programmas uzstādījumus.
Programma, kuru izmanto modema programmiskai pieslēgšanai datoram, kā arī dažādu uzstādījumu norādīšanai.
Logs, kurā var pārlikt peli lietošanai ar kreiso roku, regulēt dubultklikšķa intervālu, mainīt peles rādītāju formas u. c..
Logs, kurā var apskatīt un mainīt dažādus multimediju ierīču (audio, video un CD) uzstādījumus.
Logs, kurā nosaka datora identifikatorus darbam tīklā, izmantoto tīkla karti, protokolus, servisus un tīkla tipu uzstādījumus un veidus.
ODBC ir programmējams interfeiss, kas ļauj datu bāzes pārvaldības sistēmas lietojumprogrammām piekļūt pie datiem, ja tās kā standartu izmanto strukturēto pieprasījuma valodu (Structural Query Language - SQL). Šis logs ļauj veikt dažādus interfeisa uzstādījumus un procesa vadību.
Logā var mainīt lietotāju paroles, norādīt piekļūšanas iespējas dažādiem resursiem un to, vai katrs var veidot savu darba vidi. Ar šo uzstādījumu kontroli nodarbojas datoru administrators.
Logā var norādīt enerģijas taupīšanas režīmus - pēc cik ilga laika datoram, monitoram un cietajam diskam ir jāpāriet "snaušanas" stāvoklī.
Printeru pārlūkprogramma, kurā var pievienot jaunus printerus, kontrolēt tos, kā arī pašu drukāšanas procesu.
Logs, kurā norāda valsti un tajā pieņemtās skaitļu, naudas, datuma un laika pieraksta standarta formas.
Logs, kurā var izvēlēties vai noņemt dažādu darbību pavadošo skaņu, piemēram, paziņojuma loga vai jaunas e-pasta vēstules parādīšanos u. c..
Logs, kurā var apskatīt atsevišķas datora sastāvdaļas un to stāvokli datorā. Šeit ir iespējams noteikt, vai nav radušies konflikti, piesaistot kādu aparatūras sastāvdaļu.
Logs, kurā var norādīt uzstādījumus telefona izmantošanai ar datora starpniecību (ja ir pieslēgts modems).
Programma, ar kuras palīdzību datoram var norādīt vairāklietotāju režīmu un izvēlēties katram atbilstošu darba vidi, kā arī vēlāk to koriģēt.