Pirmie soļi pie datora > Pielikums > Datums, laiks, laika zona > Lapiņa Date&Time
 

Lapiņa Date&Time

Lapiņā Date&Time var veikt datuma un laika koriģēšana

Apgabalā Date var izmainīt datumu, izvēloties no sarakstiem mēnesi un gadu, un tabulā dienu.

Apgabalā Time var izmainīt laiku - stundas, minūtes un sekundes.

Lai to izdarītu, ieklikšķiniet vajadzīgajā vietā starp cipariem. Šo darbību laikā pulkstenis turpina iet. Kad parādās teksta kursors, var dzēst esošos un ierakstīt citus skaitļus.

Ja ir veiktas kādas izmaiņas, pulkstenis apstājas līdz brīdim, kad tiks apstiprinātas izmaiņas (pogas Apply vai OK) vai arī atceltas (poga Cancel vai loga aizvēršana).

Skaitļus var arī iezīmēt un tad vērtību izmainīšanai izmantot sānos esošās bultiņas.