Pirmie soļi pie datora > Pielikums > Datums, laiks, laika zona > Lapiņa Time Zone
 

Lapiņa Time Zone

Lapiņā Time Zone var izvēlēties laika zonu un veikt pāreju uz vasaras/ziemas laiku.

Laika zonas izvēle

Lapiņā Time Zone var mainīt laika zonu. Parasti to dara Windows instalēšanas laikā.

Pāreja uz vasaras/ziemas laiku

Ja izvēles rūtiņā Automatically... ir ķeksītis, tad nākamajā Windows palaišanas reizē pēc tam, kad bija jānotiek pārejai uz ziemas vai vasaras laiku, vispirms parādīsies paziņojuma logs un tad laika precizēšanai Date/Time Properties dialoga logs.