Pirmie soļi pie datora > Pielikums > Tastatūras parametru uzstādīšana > Lapiņa Speed
 

Lapiņa Speed

Ja ilgāku laiku nospiests taustiņš tiek turēts, tas savu darbību sāk atkārtot.

Apgabalā Character repeat var norādīt divus laika parametrus:

Apakšā ir parauga lodziņš, kurā var pārbaudīt mainītos lielumus.

Arī teksta kursora mirgošanas ātrumu (Cursor blink rate) var samazināt (Slow - lēnāks) vai paātrināt (Fast - ātrāks).