Pirmie soļi pie datora > Pielikums > Printeris un drukāšana > Printer Properties logs > Tintes printeris, ražotāja draiveris > Lapiņa Paper
 

Lapiņa Paper

Lapiņā Paper norāda papīra ievietošanas un apdrukāšanas veidus.

Apgabalā Orientation norāda informācijas izvietošanu uz papīra:

  • Portrait - stāvus;
  • Landscape - guļus.

Apgabala Paper Options sarakstlodziņā Paper Size izvēlas papīra formātu, bet Paper Type - tā tipu.

Ar apakšā izvietotajām radiopogām izvēlas papīra veidu:

  • Cut-Sheet - atsevišķas lapas;
  • Banner - locītais papīrs.

Apgabalā Two-sided Printing izvēlas abpusējās izdrukas veidu (apejot lietojumprogrammas Page Setup komandu):

Lodziņā Copies var izvēlēties kopiju skaitu.

Ordered Printing - izmanto, lai lapas izdrukātu pretējā secībā, sākot ar pēdējo.

Flip Horizontal - izdrukājamā materiāla pagriešana. Var izmantot attēlu vai prezentācijas slaida izdrukāšanai.