Pirmie soļi pie datora > Pielikums > Uzdevumu joslas parametru maiņa > Lapiņa Start Menu Programs
 

Lapiņa Start Menu Programs

Šajā lapiņā var izmainīt Start izvēlnes saturu un dzēst tajā esošo dokumentu sarakstu.


Start izvēlnes satura maiņa
Start izvēlnes saturu var mainīt, izmantojot trīs apgabalā Customize Start menu esošās pogas.
  • Poga Add ļauj izvēlnei pievienot kādu no datorā jau esošajām programmām.
  • Ar pogu Remove kādu izvēlnes elementu var izmest.
  • Ja izvēlēsieties pogu Advanced, parādīsies Windows Explorer logam līdzīgs logs.

Programmu saraksts veidojas Windows uzstādīšanas laikā un pēc tam mainās atsevišķu programmu uzstādīšanas (instalēšanas) vai izņemšanas (atinstalēšanas) laikā.

Programmu pievienošanu var veikt tad, ja kāda no tām pēkšņi ir pazaudēta. Tādā gadījumā jums jāzina programmas nosaukums un atrašanās vieta.

Loga kreisās puses sadaļā Folders būs redzamas Start izvēlnes Programs mapes saturs, bet labajā pusē - programmu izvēlņu mapju saraksts. Pievērsiet uzmanību, ka programmu izvēlņu mapēm ir savādāks izskats nekā parastajām.

Šajā logā var strādāt tieši tāpat kā parastajā Windows Explorer logā.


Dokumentu saraksta dzēšana

Lai attīrītu dokumentu sarakstā sakrājušos failu nosaukumus, izmantojiet Documents menu apgabala pogu Clear.

Pēc attīrīšanas dokumentu saraksts izskatās tāds, kā redzams attēlā. My Documents mape paliek sarakstā.