Pirmie soļi pie datora > Pielikums > Mapju apskates parametri > Lapiņa View
 

Lapiņa View

Apgabalā Folder views var norādīt:
  • lai visas mapes izskatītos kā dotajā brīdī izvēlētā mape, noklikšķinot uz pogas Like Current Folder (poga aktīva tikai tad, ja Folder Options dialoga logs ir izsaukts ar pārlūkprogrammas komandu View / Folder Options);
  • ar pogu Reset All Folders atjaunot standarta izskatu.

Apgabalā Advanced settings var veikt šādas darbības ar failiem un mapēm:

  • Files and Folders (failiem un mapēm);
  • Allow all uppercase names - ļaut visu nosaukumu rādīt ar lielajiem burtiem (citādi, piemēram, ievadīts faila nosaukums TEKSTS būs redzams kā Teksts);
  • Display the full path in title bar - loga nosaukuma joslā rādīt nevis tikai mapes nosaukumu, bet pilnu adresi;

Visual Settings - vizuālās izvēlnes: