Pirmie soļi pie datora > Pielikums > Mapju apskates parametri > Lapiņa File Types
 

Lapiņa File Types

Šajā lapiņā glabājas informācija par dotajā datorā reģistrētajiem failu tipiem.

Sarakstā Registered file types var redzēt visu šo failu tipu ikonas un nosaukumus.

Apgabalā File type details var redzēt plašāku informāciju par sarakstā izvēlēto failu tipu:

  • failu pārstāvošo ikonu un faila paplašinājumu (piemērā trīs);
  • faila satura tipu;
  • programmas ikonu un nosaukuma saīsinājumu, ar kuru fails tiks atvērts, ja to izvēlēsies (parasti ar dubultklikšķi). Piemērā šī programma ir Internet Explorer.

Ar trīs logā esošo pogu palīdzību var: