Teksta redaktors Microsoft Word

 

KAS IR MICROSOFT WORD 2000?

MICROSOFT WORD 2000 VIDE

TEKSTA IEVADE UN VIENKĀRŠA REDIĢĒŠANA

DARBS AR TEKSTA APGABALIEM

DOKUMENTA IZSKATA MAINĪŠANA

OBJEKTU IEVIETOŠANA TEKSTĀ

TABULĀCIJA

TABULAS

ATTĒLU IEVIETOŠANA

ZĪMĒŠANA MICROSOFT OFFICE PROGRAMMĀS

OBJEKTU NOFORMĒŠANA

WORDART

MS EQUATION EDITOR

STILI

SERIĀLIE DOKUMENTI

TEKSTA MEKLĒŠNA UN AIZVIETOŠANA

PIELIKUMS

VINGRINĀJUMI