Microsoft Word > Microsoft Word 2000 vide > MS Word atvēršana

 

 

MS Word atvēršana

Lai uzsāktu darbu ar programmu MS Word, tā jāaktivizē. Lai to izdarītu:

  ieklikšķina uz pogas ;

‚ piedāvātajā izvēlnē ieklikšķina uz vārda Programs;

ƒ piedāvātajā programmu sarakstā ieklikšķina uz programmai Microsoft Word atbilstošās rindiņas.

Turpmāk šādam secīgas darbības pierakstam tiks lietoti vārdi: izpilda komandu Start / Programs / Microsoft Word.

 

 

 

Programmas aktivizēšanu var veikt arī vairākos citos veidos:

ˇ         ieklikšķinot uz pogas , kas atrodas (Microsoft Word) jebkurā programmu joslā, kur tā atrodama;

ˇ         izpildot dubultklikšķi uz ikonas  uz Windows darba virsmas (Desktop);

ˇ         atverot jaunu vai jau izveidotu Word dokumentu.

 

 

Pēdējais MS Word aktivizēšanas paņēmiens kļūs saprotamāks, apgūstot pamatiemaņas darbā ar dokumenta veidošanu, saglabāšanu un nosaukuma piešķiršanu.

  

Pēc programmas aktivizēšanas uz īsu brīdi ekrānā parādās MS Word 2000 titullapa:

Pēc tam kļūst redzama MS Word darba vide, kurā var ievadīt tekstu, to rediģēt, pārveidot un dažādi papildināt.

    1. vingrinājums: Programmas MS Word atvēršana un aizvēršana.