Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Teksta rakstīšana

 

 

Teksta rakstīšana

Rakstot tekstu, var būt noderīgi šādi padomi:

·         lai uzrakstītu mazos burtus, jānospiež rakstāmajam burtam atbilstošais taustiņš;

·         lai uzrakstītu lielos burtus, burta taustiņš jānospiež, turot nospiestu taustiņu ;

 

Precīzākai darbībai ieteicams vispirms nospiest un turēt nospiestu taustiņu , tad nospiest burta taustiņu, bet pēc tam atlaist abus taustiņus.

·         ja jāraksta garāks teksts ar lielajiem burtiem, ar taustiņu  tastatūru var pārslēgt uz lielo burtu režīmu (visi burti lielie). Vēlreiz nospiežot šo pašu taustiņu, lielo burtu režīms tiek atsaukts;

 

Ja lielo burtu rakstīšanas režīmā starp lielajiem burtiem nepieciešams uzrakstīt kādu mazo burtu, tad burta taustiņš jānospiež, turot nospiestu taustiņu .

·         lai uzrakstītu latviešu burtus ar diakritiskajām zīmēm, pirms vajadzīgā burta taustiņa nospiešanas nospiež un atlaiž papildu taustiņu, kas atkarīgs no konkrētā datora latviskošanas programmas uzstādījumiem (to mēdz saukt arī par mēmo taustiņu). Par mēmo taustiņu latviskošanas programmās parasti izmanto apostrofa   taustiņu, bet vispārīgā gadījumā tas var būt jebkurš taustiņš, piemēram,  (tilde),  u. tml.;

·         starp vārdiem atstāj ne vairāk kā vienu atstarpi (garais taustiņš – tukšumzīme);

·         atkāpes no lapas malām nekad neveido ar tukšumzīmes taustiņu, bet izmanto citas MS Word piedāvātās iespējas, par kurām tiks runāts turpmāk;

·         tukšumzīmi tekstā raksta tikai tur, kur pieļaujama pāreja jaunā rindā:
piemēram, tukšumzīmi neraksta pirms punkta, komata, kola, semikola un to raksta pēc šīm pieturzīmēm;
tukšumzīmi neraksta aiz atverošās iekavas un pirms aizverošās iekavas, bet to noteikti raksta pirms atverošās un aiz aizverošās iekavas;

·         programma pati organizē teksta dalīšanu rindās, tāpēc taustiņu  nelieto, lai pārietu jaunā rindā, bet to lieto tikai rindkopas beigās;

 

Strādājot ar MS Word, jēdzienam rindkopa ir būtiska nozīme, tāpēc taustiņa   lietošanai jāpievērš pietiekami liela uzmanība!

·         ja nepieciešams pāriet jaunā rindā vienas rindkopas ietvaros (piemēram, rakstot dzejoli, kura katrs pants ir rindkopa), izmanto taustiņu kombināciju  + .

 

Ja tekstā redzami sarkani pasvītrojumi, tas nozīmē, ka ir ieslēgta pareizrakstības kontrole un pasvītrošanas iemesli var būt vairāki:

·      uzrakstītais teksts nav rakstīts valodā, kas izvēlēta pareizrakstības kontrolei, piemēram, ieslēgta angļu valodas pareizrakstības kontrole, bet teksts uzrakstīts latviešu valodā;

·      teksts rakstīts valodā, kas izvēlēta pareizrakstības kontrolei, un pasvītrotajā vārdā ir pareizrakstības kļūda vai arī tas nav atrasts izvēlētās valodas vārdnīcā.

Ja tekstā redzami zaļi pasvītrojumi, tas nozīmē, ka ir ieslēgta uzrakstītā teksta gramatikas kontrole un atrasta kļūda.

Šos pasvītrojumus nav nepieciešams par katru cenu likvidēt, ja nav būtiski izlabot visas pareizrakstības un gramatikas kļūdas, veicot kontroli atbilstošajā valodā.

Pasvītrošanu var novērst, atslēdzot pareizrakstības un gramatikas kontroli.

    2. vingrinājums: Teksta rakstīšana.