Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Teksta rediģēšana > Darbs ar simboliem

 

 

Darbs ar simboliem

    Simbolu izmešana (dzēšana)

    Simbolu aizvietošana un ievietošana

 

 

Simbolu izmešana (dzēšana)

Nevajadzīgu simbolu no teksta var izmest divējādi:

·       novietojot teksta kursoru aiz šā simbola un nospiežot taustiņu

·       novietojot teksta kursoru pirms šā simbola un nospiežot taustiņu .

Piemērs

Simbola izmešana no teksta – piemērā dotā teikumā vārdā “simbols” kļūdaini ierakstīts lieks burts “k”, kas jāizmet.

     Backspace/Delete taustiņu lietošanas demonstrācija

Atgriezties uz sākumu

 

 

Simbolu aizvietošana un ievietošana

Lai aizvietotu kādu teksta simbolu ar citu vai iestarpinātu tekstā jaunu simbolu, rīkojas atkarībā no tā, kāds darba režīms ieslēgts – Insert vai Overwrite. Tas redzams informācijas joslā:

ja OVR ir melns:

- režīms Overwrite ir ieslēgts (Insert - izslēgts);

ja OVR ir pelēks:

- režīms Overwrite ir izslēgts (Insert - ieslēgts).

Režīmu nosaukumi (Insert – iestarpināt, Overwrite – rakstīt virsū) raksturo to atšķirību. Pirmajā gadījumā no tastatūras ievadītais simbols tiek iestarpināts kursora norādītajā pozīcijā un pārējais teksts no kursora pa labi tiek pārbīdīts vienu pozīciju pa labi. Otrajā gadījumā no tastatūras ievadītais simbols aizvieto simbolu pa labi no kursora, t. i., rakstot tekstu, iepriekš uzrakstītais teksts tiek aizvietots.

Overwrite režīmu ieslēdz un izslēdz ar dubultklikšķi uz  informācijas joslas pogas  vai nospiežot tastatūras taustiņu .

Piemēri

Simbola pievienošana tekstam – piemērā dotā teikumā vārdā “simbols” kļūdaini izlaists burts “m”, kas jāpievieno:

 

Kļūdaini uzrakstītu simbolu nomainīšana – piemērā dotajā teikumā vārds “ieslēgtā” jānomaina ar vārdu “izvēlētā”.

 

Ieteicams izvēlēties sev ērtāko no abiem režīmiem (Insert, Overwrite) un konsekventi to ievērot (pierast)! Parasti tas ir Insert režīms.

   Insert/Overwrite režīmu demonstrācija

Atgriezties uz sākumu