Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Teksta kontroles līdzekļi > Pareizrakstības pārbaude

 

 

Pareizrakstības pārbaude

Teksta apstrādes programmā MS Word 2000 ir iekļauta virkne pareizrakstības pārbaudes līdzekļu. Tie var kontrolēt vārdu pareizrakstību, gramatiku un teksta rakstīšanas stilu, var palīdzēt izvēlēties sinonīmus un antonīmus, automātiski veidot vārdu pārnesumus un pat automātiski koriģēt un ievietot tekstu.

Atkarībā no uzstādītā režīma teksta pareizrakstības pārbaudi var veikt teksta rakstīšanas laikā  vai arī pārbaudīt pareizrakstību pēc lietotāja pieprasījuma (pareizrakstības kļūdas tiek pasvītrotas ar sarkanu viļņotu līniju, gramatiskās kļūdas – ar zaļu viļņotu līniju). Svarīgi ir izvēlēties tekstam atbilstošo valodu, turklāt rakstības kontrole izvēlētā valodā var notikt tikai tad, ja datorā ir uzstādīta šīs valodas vārdnīca un citi pareizrakstības pārbaudes līdzekļi.

Par gramatiku, stilu, sinonīmiem un antonīmiem teiktais attiecināms uz angļu valodas tekstiem. Latviešu valodas teksta kontrolei izmantojama latviskošanas programmu pakete Tildes Birojs.

Veicot pareizrakstības pārbaudi, visi teksta vārdi tiek salīdzināti ar datora atmiņā ierakstīto vārdnīcu vārdiem (ja nepieciešams, bez pamatvārdnīcas var būt ierakstītas arī dažādas speciālo terminu vārdnīcas). Vārds, kuru vārdnīcā neatrod, tiek atzīmēts kā kļūdains. Tādējādi par kļūdainiem var tikt uzskatīti īpašvārdi, kā arī dažādi specifiski termini. Lai tas nenotiktu, šos vārdus var ierakstīt lietotāja vārdnīcā vai arī izvēlēties tādu režīmu, lai tie tiktu ignorēti visa teksta pārbaudes laikā, piemēram, režīmu, kurā nepārbauda vārdus, kas sākas ar lielo burtu.

Pareizrakstības pārbaudes programma neparāda kļūdu, ja vārds ir atrodams vārdnīcā, bet ir lietots nepareizā kontekstā, piemēram, vārdu kopā “meža bars”, kas uzrakstīta vārdu kopas “meža gars” vietā, vārds “bars” netiek uzskatīts par kļūdainu.