Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Teksta kontroles līdzekļi > Pareizrakstības kļūdu labošana

 

 

Pareizrakstības kļūdu labošana 

Pareizrakstības kļūdu labošanai ieteicams novietot peles rādītāju uz pasvītrotā teksta un ieklikšķināt peles labo pogu, tā izsaucot konteksta komandkarti, kurā tiek piedāvāti pareizrakstības kļūdas labošanas varianti.

  

 

Novietojot peles rādītāju uz izvēlētā labošanas varianta un ieklikšķinot peles kreiso pogu, ar šo labojumu tiek aizstāta pasvītrotā teksta daļa. Apskatāmā piemēra piecos gadījumos konteksta komandkartes ir atšķirīgas.

Pareizrakstības kļūda 

Konteksta komandkarte 

Teksta labošana

dokumnetā

 

ieklikšķina ar peles kreiso pogu uz piedāvātā vārda “dokumentā”

parnesuma

 

no trim piedāvātajiem vārdiem izvēlas vārdu “pārnesuma”

brīvās brīvās

 

izvēlas atkārtoto vārdu dzēšanu (Delete Repeated Word), tā atstājot vienu vārdu “brīvās”

lielumu,kā

 

labošanas varianti netiek piedāvāti, iestarpina tukšumzīmi aiz komata -  “lielumu, kā”

vienotrai

 

piedāvātais labojums ir ar pavisam citu nozīmi, jālabo teksts pēc būtības – “viena otrai” u. tml.

Visās konteksta komandkartēs bez labošanas variantiem tiek piedāvātas arī citas iespējas:

·         Ignore All  - ignorēt (nekontrolēt) šo vārdu šajā un visās turpmāk sastopamajās vietās tekstā;

·         Add – pievienot šo vārdu lietotāja vārdnīcai;

·         AutoCorrect – atvērt dialoga logu AutoCorrect, lai iekļautu šo vārdu automātiskās koriģēšanas tabulā, tā novēršot šīs kļūdas turpmāku parādīšanu;

·         Language – mainīt pareizrakstības kontroles valodu;

·         Spelling... – atvērt dialoga logu Spelling (pareizrakstība), kurā atrodamas papildu iespējas pareizrakstības labošanai.

Ja konteksta komandkartē labošanas varianti netiek piedāvāti vai piedāvātie labojumi nav izmantojami un netiek izmantotas arī citas piedāvātās iespējas, no komandkartes var iziet, ieklikšķinot peles kreiso pogu ārpus komandkartes vai nospiežot taustiņu  .

Dialoga loga Spelling apraksts dots pielikumā.