Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Teksta kontroles līdzekļi > Automātiskā labošana ar AutoCorrect

 

 

Automātiskā labošana ar AutoCorrect 

Režīmā AutoCorrect programma jau rakstīšanas laikā var atklāt nepareizi uzrakstītus vārdus un automātiski tos izlabot. Automātiskā labošana var aizstāt arī noteiktas rakstzīmju kombinācijas ar citiem simboliem un izlabot lielo burtu nepareizu lietošanu, piemēram, ja ir uzrakstīti divi lielie burti vārda sākumā. Taču tā var radīt arī dažas neērtības darbā ar latviešu valodas tekstiem – ja kontrolē un automātiski labo teikuma pirmo burtu par lielo burtu, tad aiz kārtas numuriem (aiz tiem ir punkts!) vārdus automātiski sāk ar lielo burtu.

 

Strādājot ar AutoCorrect, dažkārt nepareizi uzrakstītais vārds var tikt aizstāts ar pavisam citas nozīmes vārdu.

Režīmu uzstāda ar komandu Tools / AutoCorrect…, kas atver dialoga logu AutoCorrect, kura lapiņās AutoCorrect (norāda aktuālo valodu), Auto Format As You Type, Autotext un AutoFormat var izvēlēties šā režīma parametrus.

Dialoga loga AutoCorrect apraksts dots pielikumā.