Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Vārdu dalīšana zilbēs un pārnešana jaunā rindā

 

 

Vārdu dalīšana zilbēs un pārnešana jaunā rindā

Vārdu dalīšanai zilbēs un pārnešanai jaunā rindā izmanto rakstzīmi “-” (defisi).

Šai rakstzīmei ir trīs formas:

·         parastā defise, kas dokumenta veidošanas gaitā tiek ierakstīta tāpat kā visas citas rakstzīmes un paliek savā vietā redzama neatkarīgi no tā, kādam nolūkam tā ierakstīta – saliktu vārdu atdalīšanai vai vārdu pārnešanai;

·         neobligātā defise ir rakstzīme, ko izmanto vārdu pārnešanai, un tā redzama rindas beigās, bet nav redzama, ja sadalītais vārds atrodas rindas vidū. Neobligātās defises uzrakstīšanai izmanto taustiņu kombināciju   + ;

·         neatdalāmo defisi izmanto saliktu vārdu un īpašvārdu atdalīšanai. Vārdus, kuros ir neatdalāmā defise, parasti nedala pārnešanai jaunā rindā, piemēram, uzvārdu Mūris‑Mūrnieks. Neatdalāmās defises uzrakstīšanai izmanto taustiņu kombināciju   +  + .

No teiktā saprotams, ka vārdu dalīšanu zilbēs un pārnešanu jaunā rindā ieteicams veikt, izmantojot programmas Word piedāvātās iespējas, jo tad vārdu pārnešanai tiks izmantota neobligātā defise.

Sīkāk par vārdu dalīšanu zilbēs un pārnešanu jaunā rindā lasiet pielikumā.