Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Drukas priekšapskates režīms Print Preview

 

 

Drukas priekšapskates režīms Print Preview

Ieklikšķinot uz pogas  (Print Preview) standartrīku joslā vai izpildot komandu File / Print Preview, drukas priekšapskates režīmā var apskatīt iespējamo dokumenta izdrukas izskatu.

Šim režīmam ir piekārtota rīku josla, kas priekšapskates laikā uz ekrāna nomaina standarta un formatēšanas rīku joslas:

 

Ieklikšķinot pogu   (One Page) vai  (Multiple Pages), var apskatīt vienu vai vairākas dokumenta lappuses uzreiz.

Ieklikšķinot pogu  (Multiple Pages), var izvēlēties, cik lappušu un kādā izvietojumā uz ekrāna apskatīt. Piemērā iezīmētas trīs lappuses, kas izvietotas vienā rindā (1 x 3 Pages), tad drukas priekšapskates režīmā var redzēt samazinātas un atbilstoši sakārtotas dokumenta lappuses.

 

 

Ja nospiesta poga   (Magnifier), peles rādītājs maina izskatu:  . Ja nepieciešams apskatīt tekstu nesamazinātu, peles rādītāju novieto uz atbilstošās lappuses teksta un ieklikšķina peles kreiso pogu. Lappuses teksts kļūst nesamazināts, un peles rādītājs vēlreiz maina izskatu:  . Lai atgrieztos drukas priekšapskates režīma sākotnējā stāvoklī, kad bija redzamas trīs samazinātas vienā rindā novietotas dokumenta lappuses, peles rādītāju novieto uz teksta un ieklikšķina peles kreiso pogu.

Poga   (Magnifier) noklusētajā režīmā ir nospiesta (ieslēgta). Ja to izslēdz (ieklikšķina uz tās ar peles kreiso pogu), peles rādītājs iegūst savu standarta izskatu un dokumenta tekstu arī drukas priekšapskates režīmā var iezīmēt un rediģēt.

Sarakstlodziņš   (Zoom) ir tāds pats kā standarta rīku joslā.

Izmantojot taustiņus   un , var “šķirstīt” dokumenta lappuses uz priekšu un atpakaļ.

Ar pogu  (View Ruler) uz ekrāna var parādīt vai apslēpt horizontālo un vertikālo mēroglineālu.

Pogu  (Shrink to Fit) var izmantot lappuses “piedzīšanai” – ja dokumenta pēdējā lappusē ir tikai viena vai divas teksta rindiņas, ieslēdzot šo pogu, teksta izmērs tiek samazināts tā, lai šīs nedaudzās rindiņas novietotos iepriekšējās lappusēs. Lappuses “piedzīšanu” var atcelt ar komandu Edit / Undo Shrink to Fit.

 

Nav ieteicams dokumentu ar “piedzīto” lappusi saglabāt, jo tad visa dokumenta fontu izmēri var tikt deformēti (samazināti) un to atjaunošanai nāksies ieguldīt lielu darbu.

Pogu  (Full Screen) var izmantot attēla izvēršanai pa visu ekrānu, turklāt uz ekrāna joprojām saglabājas Print Preview rīku josla.

Lai izietu no priekšapskates režīma, ieklikšķina pogu  vai nospiež tastatūras taustiņu .

    5. vingrinājums: Drukas priekšapskates režīms Print Preview.