Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Dokumenta saglabāšana

 

 

Dokumenta saglabāšana

Ja dokumentu saglabā, tam var piešķirt nosaukumu, kuram automātiski tiks pievienots paplašinājums .doc. Ja nosaukumu dokumentam nevēlas piešķirt, var atļaut Word programmai saglabājamā dokumenta identificēšanai izmantot tā satura pirmo frāzi.

 

Izmantojot identificēšanai dokumenta pirmo frāzi, var rasties problēmas, jo:

·         dokumenta nosaukums var būt ļoti garš (līdz 255 simboliem);

·         dokumenta nosaukums var saturēt latviešu alfabēta burtus ar diakritiskajām zīmēm.

Tāpēc labāk dokumenta identificēšanai dokumenta pirmo frāzi izmantot pēc iespējas reti!

Lai dokumentu saglabātu:

·         nospiež pogu  iepriekš apskatītajā dialoga logā ar jautājumu par izmaiņu saglabāšanu aizveramajā dokumentā;

·         ieklikšķina standarta rīku joslas pogu  (Save);

·         izpilda komandu File / Save.

Ja dokuments tiek saglabāts pirmo reizi un tam vēl nav piešķirts nosaukums, tiek piedāvāts dialoga logs Save As, kurā var ierakstīt dokumentam piešķiramo nosaukumu (vai atstāt tā izvēli programmas ziņā) un norādīt vietu, kur saglabātais fails atradīsies. Ar vietu saprot diskiekārtu un mapi.

Piemēram, ja dokumentu vēlas saglabāt mapē My Document ar nosaukumu vingr01, tad dialoga loga Save As sarakstlodziņā Save in izvēlas atbilstošo mapi, bet dokumenta vārda lodziņā ieraksta faila nosaukumu vingr01. Ieklikšķinot pogu , dokuments tiek saglabāts norādītajā mapē ar norādīto nosaukumu.

Kad fails ir saglabāts, tā nosaukums redzams loga virsraksta joslā:

Ja dokumentu saglabā atkārtoti, tā pēdējā versija tiek saglabāta iepriekš norādītajā vietā ar iepriekš norādīto nosaukumu bez dialoga.

Ja dokumentu, kuram jau ir nosaukums, kāda iemesla dēļ vēlas saglabāt citā vietā vai ar citu nosaukumu, izpilda komandu File / Save As... un dialoga logā Save As norāda jauno dokumenta nosaukumu un saglabāšanas vietu.

Ja atvērti vairāki dokumenti, tos visus var saglabāt, izpildot vienu komandu – ja nospiež un tur nospiestu taustiņu , komandkartē File komandas Save vietā redzama komanda Save All. Izpildot komandu File / Save All, iepriekš apskatītajā veidā viens aiz otra tiks saglabāti visi atvērtie dokumenti.

Dokumenta saglabāšana var būt diezgan ilga, it sevišķi tad, ja dokuments ir liels vai tiek saglabāts disketē. Saglabāšanas laikā informācijas joslā redzams pulsējošas disketes attēls. Ja saglabāšana prasa ilgāku laiku, informācijas joslas vietā redzama uzskatāma informācija par dokumentu un tā saglabāšanas gaitu:

Teksts Word is saving Word2000_tab paskaidro, ka notiek dokumenta ar nosaukumu Word2000_tab saglabāšana, bet rūtiņu virkne, kuras garums pieaug reizē ar saglabātās dokumenta daļas apjomu, ļauj novērtēt saglabāšanas norisi.