Microsoft Word > Darbs ar teksta apgabaliem > Teksta iezīmēšana > Iezīmēšanas veidi

 

 

Teksta iezīmēšanas veidi

    Viena vārda iezīmēšana

    Vienas teksta rindas iezīmēšana

    Vienas rindkopas iezīmēšana

    Patvaļīgi gara teksta apgabala iezīmēšana

    Visa teksta iezīmēšana

 

 

Viena vārda iezīmēšana

Lai iezīmētu vienu vārdu:

·         ar peli izpilda dubultklikšķi uz šā vārda. 

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Vienas teksta rindas iezīmēšana

Lai iezīmētu vienu rindu:

·         peli novieto iezīmēšanas zonā un izpilda klikšķi pretī šai rindai.

Par iezīmēšanas zonu sauc nosacītu joslu pa kreisi no teksta, kurā peles rādītājs maina izskatu – kļūst par bultiņu, kas vērsta pa labi un uz augšu .

 

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Vienas rindkopas iezīmēšana

Lai iezīmētu vienu rindkopu:

·         ar peli izpilda trīskāršu klikšķi jebkurā rindkopas vietā; 

·         peli novieto iezīmēšanas zonā un izpilda dubultklikšķi pretī šai rindkopai. 

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Patvaļīgi gara teksta apgabala iezīmēšana

Lai iezīmētu patvaļīgi garu teksta apgabalu

·         ar tastatūras taustiņu kombināciju:

·         novieto teksta kursoru iezīmējamā teksta sākumā;

·         nospiež un tur piespiestu taustiņu ;

·         ar bultiņu taustiņiem vada iezīmējumu līdz izvēlētā apgabala beigām;

·         ar tastatūru un peli:

·         ieklikšķina peli iezīmējamā teksta sākumā;

·         pieturot taustiņu , ieklikšķina iezīmējamā teksta beigās; 

·         ar peli:

·         novieto peles rādītāju iezīmējamā teksta sākumā;

·         turot nospiestu peles kreiso pogu, pārvieto rādītāju uz iezīmējamā teksta beigām (var arī otrādi – no beigām uz sākumu);

·         ar peli iezīmēšanas zonā, kur peles kursors iegūst izskatu  :

·         nospiež peles kreiso pogu;

·         turot to nospiestu, novelk gar iezīmējamo tekstu.

Ar pēdējo paņēmienu var iezīmēt tikai veselas teksta rindas.

 

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Visa teksta iezīmēšana

Visu tekstu var iezīmēt:

·         izpildot komandu Edit / Select All;

·         ar tastatūras taustiņu kombināciju  + ;

·         ar peli iezīmēšanas zonā – trīskāršs klikšķis jebkurā vietā pretī teksta apgabalam.

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

 

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

 

 Iezīmēto tekstu var izmest (dzēst), izgriezt, kopēt, pārvietot, ievietot vai veikt ar to citas darbības (noformēt u. c.).

Atpakaļ uz sākumu