Microsoft Word > Darbs ar teksta apgabaliem > Teksta izmešana (dzēšana)

 

 

Teksta izmešana (dzēšana)

Lai izmestu (dzēstu) iezīmēto tekstu:

·         iezīmē vajadzīgo teksta apgabalu;

·         piespiež taustiņu  vai izpilda komandu Edit / Clear.

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Uzrakstītā tekstā var darboties ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

    Dzēšanas simboliska demonstrācija