Microsoft Word > Darbs ar teksta apgabaliem > Teksta dublēšana

 

 

Teksta dublēšana

Lai dublētu (kopētu) iezīmēto tekstu:

·         iezīmē teksta apgabalu, kuru vēlas kopēt,

·         izvēlas vienu no ievietošanas metodēm:

·         izpilda komandu Edit / Copy;

·         ieklikšķina standarta rīku joslas pogu  (Copy);

·         izmanto taustiņu kombināciju  + , tā ievietojot iezīmēto teksta daļu datora atmiņas starpliktuvē un atstājot to arī vecajā vietā (atšķirībā no izgriešanas);

·         novieto teksta kursoru vietā, kur vēlas tekstu kopēt, un ievieto tekstu dokumentā (tāpat kā izgriezto tekstu).

Teksta ievietošanu var atkārtot tik reižu, cik vajadzīgs, kamēr vien ievietojamais teksts nav izmests no starpliktuves.

Piemērs

Pamatteksta 2. rindkopa iezīmēta un ar kādu no kopēšanas paņēmieniem tā ievietota starpliktuvē (pamatteksts nemainās).

Novietojot teksta kursoru pamattekstā pirms 1rindkopas, ar kādu no teksta pievienošanas paņēmieniem 2. rindkopas teksts no starpliktuves ievietots pamattekstā pirms 1. rindkopas.

Tagad 2. rindkopas teksts ir nokopēts un atrodas arī pirms 1. rindkopas:

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Starpliktuve (clipboard)

 

 

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

Uzrakstītā tekstā var darboties ne tikai ar atsevišķiem teksta simboliem, vārdiem, teikumiem, rindkopām.

Ja vajadzīgs, var strādāt ar visu tekstu vai tā brīvi izvēlētu daļu.

     Teksta dublēšanas simboliska demonstrācija