Microsoft Word > Darbs ar teksta apgabaliem > Izpildītās darbības atsaukšanai

 

 

Izpildītās darbības atsaukšana

Ja gadījusies kļūme un, piemēram, kāds teksta apgabals nepareizi izgriezts, pievienots vai izmests, nepareizo darbību var atsaukt, izpildot komandu Edit / Undo vai ieklikšķinot pogu  (Undo) standarta rīku joslā.

Ieklikšķinot bultiņu blakus Undo pogai, kļūst pieejams pēdējo izpildīto darbību saraksts.

Šajā sarakstā var sameklēt un atsaukt nepareizi izpildīto darbību. Ja kādu darbību atsauc, atsauktas tiek arī visas tās darbības, kas izpildītas pēc atsauktās. Lai tās atjaunotu,  var izmantot pogu  (Redo) un darbību sarakstu pie tās, ko atver, ieklikšķinot uz bultiņas pie pogas.