Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rakstzīmju izskata mainīšana

 

 

Rakstzīmju izskata mainīšana

Teksta uzrakstīšanas veida mainīšana

Teksta fonta, fonta izmēra un fonta stila mainīšana

Teksta formatēšana ar formatēšanas rīku joslas pogām

Teksta formāta kopēšana

Teksta formatēšana, izmantojot dialoga logu Font

7. vingrinājums: Teksta efekti.

8. vingrinājums: Rindkopu kopēšana. Fonta un simbolu izmēru mainīšana.

9. vingrinājums: Teksta noformēšanas iespējas.

Uzrakstītā teksta simbolu izskatu var mainīt vairākos veidos:

·         mainot uzrakstīšanas veidu;

·         mainot simbolu fontu, izmēru, stilu, simbola un fona krāsas.