Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rakstzīmju izskata mainīšana > Teksta fonta īpašību mainīšana

 

 

Teksta fonta, fonta izmēra un fonta stila mainīšana

Fonts ir burtveidols, kādā tiek rādīti vārdi. Fonti ir apvienoti saimēs, piemēram, Times New Roman vai Arial. Katrai fontu saimei ir atšķirīgs veids, kā attēlot atsevišķus burtus.

Fonta izmērs nosaka, cik liels ir katrs burts. Fonta izmēru mēra punktos.

 

1 punkts (pt) = 1/72 collas;  1 colla = 2,54 cm.

Fonta stils nosaka izcēlumu, kādā tiek rādīti burti. Katru fontu var parādīt:

·         parastajā režīmā (Regular);

Fonta stils nosaka izcēlumu, kādā tiek rādīti burti.

 

 

·         kursīvā (Italic);

Fonta stils nosaka izcēlumu, kādā tiek rādīti burti.

 

 

·         treknrakstā (Bold);

Fonta stils nosaka izcēlumu, kādā tiek rādīti burti.

 

 

·         treknraksta kursīvā (Bold Italic);

Fonta stils nosaka izcēlumu, kādā tiek rādīti burti.

 

 

·         Pasvītrotu (Underline).

Fonta stils nosaka izcēlumu, kādā tiek rādīti burti.

Krāsas un īpašie efekti ļauj atsvaidzināt vai akcentēt tekstu.