Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rakstzīmju izskata mainīšana > Teksta formāta kopēšana

 

 

Teksta formāta kopēšana

Tā kā tekstā jau ir gan treknraksta, gan kursīva formāts, tos var nokopēt, izmantojot standarta rīku joslas pogu  (Format Painter).

Lai nokopētu formatējumu:

·         iezīmē jau formatēto tekstu un ieklikšķina standarta rīku joslas pogu  (Format Painter). Peles rādītājs maina izskatu:  - peles rādītājam blakus novietota ota;

·         turot nospiestu peles kreiso pogu, otu pārvelk tekstam, kuram vajadzīgs tāds pats formatējums; atbrīvojot peles kreiso pogu, peles rādītājs otu zaudē.

Ja formatējums jākopē vairākās vietās, tad uz standarta rīku joslas pogas  (Format Painter) izpilda dubultklikšķi. Atbrīvojot peles kreiso pogu pēc pirmās formatējuma kopēšanas, peles rādītājs otu nezaudē. Otu izslēdz pēc tam, kad formatējuma kopēšana pabeigta, atkārtoti ieklikšķinot uz pogas  (Format Painter).

 

Piemērs, kuru ieteicams izpildīt kā vingrinājumu

Lai mainītu iezīmētā teksta fontu un fonta izmēru, var izmantot formatēšanas rīku joslas fontu un simbolu izmēru sarakstlodziņus. Fonta stila noteikšanai var izmantot formatēšanas rīku joslas pogas.

                                         

Lai mainītu iezīmētā teksta fontu un fonta izmēru, var izmantot formatēšanas rīku joslas fontu un simbolu izmēru sarakstlodziņus. Fonta stila noteikšanai var izmantot formatēšanas rīku joslas pogas.

                                        

Lai mainītu iezīmētā teksta fontu un fonta izmēru, var izmantot formatēšanas rīku joslas fontu un simbolu izmēru sarakstlodziņus. Fonta stila noteikšanai var izmantot formatēšanas rīku joslas pogas.

                                    

Lai mainītu iezīmētā teksta fontu un fonta izmēru, var izmantot formatēšanas rīku joslas fontu un simbolu izmēru sarakstlodziņus. Fonta stila noteikšanai var izmantot formatēšanas rīku joslas pogas.

                                     

Lai mainītu iezīmētā teksta fontu un fonta izmēru, var izmantot formatēšanas rīku joslas fontu un simbolu izmēru sarakstlodziņus. Fonta stila noteikšanai var izmantot formatēšanas rīku joslas pogas.

                                      

Lai mainītu iezīmētā teksta fontu un fonta izmēru, var izmantot formatēšanas rīku joslas fontu un simbolu izmēru sarakstlodziņus. Fonta stila noteikšanai var izmantot formatēšanas rīku joslas pogas.

                                    

Lai mainītu iezīmētā teksta fontu un fonta izmēru, var izmantot formatēšanas rīku joslas fontu un simbolu izmēru sarakstlodziņus. Fonta stila noteikšanai var izmantot formatēšanas rīku joslas pogas.