Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rakstzīmju izskata mainīšana > Teksta formatēšana, izmantojot dialoga logu Font

 

 

Teksta formatēšana, izmantojot dialoga logu Font

Dialoga logu Font, kura trīs lapiņās piedāvātas ļoti plašas iespējas simbolu izskata noformēšanai, var izsaukt ar komandu Format / Font…

Lapiņā Font var izvēlēties zemāk nosauktos parametrus un lodziņā Preview apskatīt savas izvēles rezultātu:

·       lodziņā Font - fontu;

·       lodziņā Font Style - fonta stilu:

·       Regular – parasts;

·       Italickursīvs;

·       Boldtreknināts;

·       Bold Italic treknināts kursīvs;

·       lodziņā Size – simbolu izmēru;

·       sarakstlodziņā Font color – simbolu krāsu;

·       sarakstlodziņā Underline style   – pasvītrošanas veidu:

 

·       (none) – nav pasvītrots;

·       Words onlyar vienu svītru pasvītro katru vārdu atsevišķi (bez tukšumzīmēm);

·       turpinājumā piedāvāti dažādi pasvītrošanas veidi, no kuriem var izvēlēties vajadzīgo (apskates turpināšanai izmanto rullsleju), piemēram, pasvītro ar punktētu līniju;

     

·         sarakstlodziņā Underline color – pasvītrojuma krāsu (lodziņš pieejams tikai tad, ja pasvītrošana paredzēta).

Sadaļā Effects var izvēlēties dažādus simbolu noformējuma efektus:

·         Strikethroughpārsvītroti;

·         Double strikethroughpārsvītroti ar dubultsvītru;

·         Superscript – augšējais indekss;

·         Subscript – apakšējais indekss;

·         Shadowēnojums;

·         Outlinesimboli ar kontūrām;

·         Embosspacelti (izkalti) simboli;

·         Engraveiegravēti simboli;

·         Small capsvisi burti (lielie un mazie) veidoti kā lielie;

·         All capsvisi burti lielie;

·         Hidden – slēptie simboli.apslēpti (neredzami) simboli.

 Ja simboli formatēti kā slēpti, tie uz ekrāna nav redzami. Izvēloties atbilstošu uzstādījuma režīmu, tos var padarīt redzamus uz ekrāna, kā arī izdrukāt.

Uzstādījuma režīmus izvēlas ar komandu Tools / Options... dialoga logā Options. Lai neredzamie simboli būtu redzami uz ekrāna, ar peles kreisās pogas klikšķi aktivizē izvēles rūtiņu Hidden text lapiņas View sadaļā Formatting marks. Teksts, kas formatēts kā neredzams, kļūst redzams un ir pasvītrots ar punktētu līniju. Lai neredzamie simboli tiktu izdrukāti, aktivizē izvēles rūtiņu Hidden text lapiņas Print sadaļā Include with document. Režīmus atsauc, atkārtoti ieklikšķinot minētajās izvēles rūtiņās un tā atsaucot to aktivizēšanu.

Lapiņā Character Spacing var izvēlēties iezīmētā teksta simbolu savstarpējo izvietojumu:

·        sarakstlodziņā Scale – teksta izvēršanu vai saspiešanu procentos:
teksts izvērsts par 125%,
teksts saspiests par 75%;

·        sarakstlodziņā Spacing – atstarpi starp simboliem, kas var būt:

·       Normal – normāla (neizmainīta);

·       Expandedpalielināta;

·       Condensedsamazināta;

·       turklāt divos pēdējos variantos blakuslodziņā By var izvēlēties palielināšanas vai samazināšanas lielumu punktos (pt);

·         sarakstlodziņā Position – iezīmētā teksta novietojumu attiecībā pret neizmainītā teksta rindu:

·         Normal – normāls (neizmainīts);

·         Raised pacelts;

·         Loweredpazemināts;

·         turklāt divos pēdējos variantos blakuslodziņā By var izvēlēties pacelšanas vai pazemināšanas lielumu punktos (pt). Atšķirībā no formātiem Superscript un Subscript, paceltā un pazeminātā teksta rakstzīmju lielums nemainās.

Lapiņā Text Effects lodziņā Animations var atrast virkni dažādu nosaukumu teksta efektu, ko var piekārtot iezīmētam tekstam, ja vēlas tam pievērst īpašu uzmanību:

·       (none) – teksta efektu nav;

·       Blinking Background – pulsējošs fons;

·       Las Vegas Lights – Lasvegasas gaismas;

·       Marching Black Ants – kustīgs melns ierāmējums;

·       Marching Red Ants – kustīgs sarkans ierāmējums;

·       Shimmer – mirgošana;

·       Sparkle Text – spīguļojošs teksts.

Šie efekti redzami tikai uz ekrāna (izdrukāts teksts ir bez efektiem).

Visās dialoga loga Font lapiņās atrodama poga .

Ja teksta kursoru novieto formatētā tekstā un nospiež pogu , par noklusēto fonta formātu kļūst šā teksta formāts. Atverot jaunu tukšu dokumentu, tam ir piekārtots noklusētais formāts.

Ar pogu  var sabojāt uzstādītos režīmus un to atjaunošana var kļūt par ļoti darbietilpīgu procesu, kas prasa krietni daudz zināšanu!