Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu noformēšana

 

 

Rindkopu noformēšana

Rindkopas noformēšana, izmantojot formatēšanas rīku rindu un horizontālo mēroglineālu

Rindkopas noformēšana, izmantojot dialoga logu Paragraph

Rindkopa – teksta daļa, pēc kuras uzrakstīšanas piespiests taustiņš  (simbols ¶).

Rindkopas var noformēt:

·         rindkopas tekstu centrēt vai izlīdzināt tā kreiso, labo vai abas malas;

·         veidot teksta atkāpes no lapas malām;

·         veidot atšķirīgu rindkopas pirmās rindas atkāpi no lapas malas;

·         izvēlēties atstarpes starp teksta rindām;

·         izvēlēties atstarpes pirms un pēc rindkopas;

·         izvēlēties apmales (ierāmējumu) un/vai ietonējumu rindkopas tekstam.

Vienas rindkopas noformēšanai pietiek, ja tajā novietots teksta kursors. Lai noformētu vairākas rindkopas vienlaikus, tās jāiezīmē.

Rindkopas noformēšanai var izmantot:

·         formatēšanas rīku joslu un horizontālo lineālu;

·         komandu Format / Paragraph un tās piedāvāto dialoga logu Paragraph.