Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu noformēšana > Rindkopas noformēšana, izmantojot formatēšanas rīku rindu un horizontālo mēroglineālu > Rindkopas teksta izlīdzināšana

 

 

Rindkopas teksta izlīdzināšana

Ja teksta kursors novietots jebkurā rindkopas vietā, lai izlīdzinātu rindkopas teksta

·         kreiso malu, ieklikšķina formatēšanas rīku rindas pogu  (Align Left):

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

·         labo malu, ieklikšķina formatēšanas rīku rindas pogu  (Align Right):

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

·         abas malas, ieklikšķina formatēšanas rīku rindas pogu  (Justify):

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

·         lai centrētu rindkopas tekstu, ieklikšķina formatēšanas rīku rindas pogu  (Center):

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.