Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu noformēšana > Rindkopas noformēšana, izmantojot formatēšanas rīku rindu un horizontālo mēroglineālu > Teksta atkāpes no lapas malām

 

 

Teksta atkāpes no lapas malām

Lai palielinātu rindkopas teksta atkāpi no kreisās malas, ieklikšķina formatēšanas rīku rindas pogu  (Increase Indent):

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

Lai samazinātu rindkopas teksta atkāpi no kreisās malas, ieklikšķina formatēšanas rīku rindas pogu  (Decrease Indent):

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

Ar katru klikšķi uz pogas   (Increase Indent) vai pogas  (Decrease Indent) rindkopas atkāpe no kreisās malas tiek palielināta vai atbilstoši samazināta par vienu noklusēto tabulēšanas pieturu  attālumu (Default tab stops), kas parasti Microsoft Word programmā ir ½ collas = 1,27 cm, taču lietotājs to var arī mainīt.