Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu noformēšana > Rindkopas noformēšana, izmantojot dialoga logu Paragraph

 

 

Rindkopas noformēšana, izmantojot dialoga logu Paragraph

Dialoga logu Paragraph atver ar komandu Format / Paragraph.

Lapiņā Indents and Spacing var izvēlēties rindkopas noformēšanas parametrus un lodziņā Preview apskatīt savas izvēles rezultātu:

·     sarakstlodziņā Alignment – var izvēlēties rindkopas teksta izlīdzināšanas veidu:

Left - gar kreiso malu;

Centered – centrēts;

Right – gar labo malu;

Justified – gar abām malām;

·    sadaļā Indentation – rindkopas teksta atkāpes lielumu no malām ieraksta blakus esošajos lodziņos vai izvēlas ar peli, ieklikšķinot uz šo lodziņu trīsstūrīšiem:

·       Left – no kreisās malas;

·       Right – no labās malas;

 

·         sarakstlodziņš Special ļauj veidot īpašu atkāpi rindkopas pirmajai rindai vai pārējām rindām, izņemot pirmo, atkāpes lielumu norādot lodziņā By:

·       none – speciālas atkāpes nav;

·       First line – rindkopas pirmajai rindai noteikta speciāla atkāpe no kreisās malas, tās lielums redzams blakus lodziņā By;

·       Hanging – speciāla atkāpe, kuras lielums redzams lodziņā By, noteikta visām pārējām rindkopas rindām, izņemot pirmo.

 

Piemēri

Rindkopa bez speciālas atkāpes

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

 

Rindkopas 1. rindas atkāpe – 0,5 cm

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

 

Rindkopas rindu atkāpe (izņemot 1. rindu) – 0,7 cm

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

Sadaļā Spacing iespējams izvēlēties atstarpes pirms un pēc rindkopas, kā arī atstarpes starp rindkopas teksta rindām:

·         lodziņā Before – atstarpe pirms rindkopas (punktos);

·         lodziņā After – atstarpe pēc rindkopas (punktos);

·         lodziņā Line Spacing no izvēršamā saraksta var izvēlēties kādu no piedāvātajiem rindkopas rindu atstarpju veidiem vai lodziņā At ierakstīt sev vajadzīgo atstarpes lielumu un no izvēršamā saraksta izvēlēties aptuvenu vai precīzu atbilstību šim lielumam:

·       Single – parasta atstarpe;

·       1.5 lines – pusotra atstarpe;

·       Double – dubulta atstarpe;

·       At least – atstarpe ir ne mazāka par lodziņā By redzamo lielumu;

·       Exactly – atstarpe vienāda lodziņā By redzamajam lielumam;

·       Multiple – daudzkāršota atstarpe; lodziņā By redzama atstarpes kārta (piemēram, ja lodziņā By redzams cipars 3 – atstarpe ir trīskārša).

Piemēri

·         Atstarpes pirms un pēc rindkopām

Atstarpe aiz rindkopas 6 pt, pirms rindkopas atstarpes nav

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

 

Atstarpe pirms rindkopas 6 pt, aiz rindkopas atstarpes nav

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

 

 

Atstarpes pirms un pēc rindkopas 6 pt

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi.

·         Rindkopas rindu atstarpes

Parasta atstarpe (Single)

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi

 

 

Pusotra atstarpe (1.5 lines)

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi

 

 

Dubultatstarpe (Double)

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi

 

 

18 punktu atstarpe (Exactly; 18 pt)

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi

 

 

Trīskārša atstarpe (Multiple; 3)

Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi. Teksts sastāv no rindkopām. Rindkopas sastāv no teikumiem. Teikumus veido vārdi

Lapiņas Line and Page Breaks sadaļas Pagination izvēles rūtiņas var izmantot rindkopu un to elementu savstarpējās saistības norādīšanai:

·         izvēles rūtiņas Widow/Orphan control izvēle neļauj pārnest uz nākamo lapu rindkopas vienu pēdējo rindu jeb atstāt lappuses beigās vienu rindkopas pirmo rindu;

·       ieklikšķinot izvēles rūtiņu Keep lines together, rindkopas visas rindas ir nedalāmas – ja kādai rindkopas rindai nepietiek vietas lappusē, uz nākamo lappusi tiek pārcelta visa rindkopa;

·       lodziņa Keep with next izvēle nosaka, ka rindkopa nav atdalāma no nākamās rindkopas. Šis formāts ieteicams virsrakstiem, lai tie nepaliktu lappuses beigās kā pēdējā rinda;

·       ieklikšķinot izvēles rūtiņu Page break before, rindkopa tiks novietota jaunā lappusē, iepriekšējo lappusi pārtraucot pirms rindkopas.

 

Nav ieteicams atsaukt izvēles rūtiņas Widow/Orphan control izvēli!

    11. vingrinājums: Papildus rindkopu formatēšanas iespējas.